Magazín

Magazín Krásné paní

Jiří Suchý: Já už jsem prostě takovej

Jiří Suchý: Já už jsem prostě takovej

Jiří Suchý (1. 10. 1931 v Plzni) oslavil letos osmdesátiny. Původním povoláním grafik, později muzikant, zpěvák, skladatel, textař, herec, spisovatel, dramatik, režisér, ředitel divadla. Jiří Suchý, muž mnoha profesí a zájmů, dnes už neodmyslitelně patří k pilířům naší kultury. Jeho divadlo Semafor výrazně ovlivnilo vývoj populární hudby. Písničky, které vyšly z této scény třeba i před mnoha lety, si mnozí z nás dodnes s chutí zazpíváme.

Vykládání s Petrou Horváthovou

Vykládání s Petrou Horváthovou

Vykládací karty Ivany Lomové, které jsem dostal od Krásné paní k Vánocům, zaujaly Petru natolik, že mě poprosila o jejich výklad. Karty prý nelžou, a tak věřím, že v těch šestatřiceti obrázcích odkryla sama sebe takovou, jaká doopravdy je.

Svatý Václav, světec celého světa

Svatý Václav, světec celého světa

Jedním z nejslavnostnějších dnů v roce býval kdysi v naší zemi svátek zasvěcený patronu českého království, knížeti svatému Václavovi. Svátek tohoto světce uctívali všichni bez rozdílu, ať již patřili mezi věrné stoupence římského papeže, vyznavače učení mistra Jana Husa nebo bezvěrce. Svatý Václav byl symbolem sjednocujícím českou zem. A nejen to. Je jediným českým světcem, jehož jméno je zaznamenáno ve světovém a generálním římském kalendáři.

Svátek sv. Matouše (21. září)

Svátek sv. Matouše (21. září)

Apoštol Matouš pocházel z Kafarnaumu a živil se jako celník či výběrčí daní. Tedy alespoň do okamžiku, než před ním stanul Ježíš a vyzval jej, aby ho následoval. Matouš uposlechl a stal se jedním z jeho učedníků.

Kdo je to?

Kdo je to?

Patříte k těm lidem, kteří mají rádi hádanky? Tak pojďte hádat s Krásnou paní. Přejeme hodně správných odpovědí.

Zákon zachování rodu a dámská volenka

Zákon zachování rodu a dámská volenka

Sobectví, egoismus - touha jedince vlastnit co nejvíce hmotných i nehmotných statků jen pro sebe a nemuset s nikým dělit - je považována z hlediska morálky za jednu z největších lidských nectností. Jak se to se sobectvím v říši zvířat? Existují i tady bezohlední jedinci, kteří se chovají tak, že všechno kolem patří jedině jim a slouží jejich potřebám. Nezdědili jsme v tomto směru něco po našich živočišných předcích?