Magazín

Magazín Krásné paní

Přežitek, nebo tradice? (1. díl)

Přežitek, nebo tradice? (1. díl)

KORIDA, TORERO, PIKADOR, MATADOR…slova vyvolávají představy šílících tribun, jezdců na koních, odvážných mužů s muletou a kordem, rozběsněného zvířete a a tmosféry prostoupené pachem potu a krve. Fenomén a kolorit býčích zápasů se v průběhu věků staly součástí evropské civilizace a našly svůj odraz i v kultuře národů, kterým je jinak toto svérázné a krvané divadlo naprosto cizí - a nemusí to vždy být jen podmanivý příběh Carmen.

Pojďte s námi!

Pojďte s námi!

Milé dámy, když v klidu, pomalu a rozhodně začnete odhánět své dítě od počítače a sednete si na jeho místo před zářící obrazovku, stane se toto: a) vaše dítě bude nadávat, ale možná půjde i na čerstvý vzduch, protože je léto b) vy se začnete postupně seznamovat s kouzlem virtuálního světa.

Co je co? Jan Sokol vysvětluje jak slyšíme

Co je co? Jan Sokol vysvětluje jak slyšíme

Jak je to se sluchem? Učili jsme se, že člověk slyší zvuky. Budiž. Sedíte u otevřeného okna a slyšíte, jak si někdo na ulici píská písničku Žlutá ponorka. Dejme tomu, že nejste muzikant a neznáte noty. Žlutou ponorku byste nedovedl v notách napsat a ani nevíte, jestli začíná na c nebo na g. Takže neslyšíte či nepoznáte jednotlivé tóny, ale právě Žlutou ponorku.

Ženy versus muži aneb Kdo má větší libido?

Ženy versus muži aneb Kdo má větší libido?

Aniž bychom se chtěli kohokoliv dotknout, všeobecně platí, že muži mají větší sklony k nevěře než ženy. To samozřejmě neznamená, že muži nejsou věrní a ženy nejsou nevěrné, ale vědci se domnívají, že odpovědí na častější mužskou promiskuitu je dědictví našeho evolučního vývoje.

Poznáte stavební sloh?

Poznáte stavební sloh?

Architektura je v nejobecnějším pojetí synonymem pro stavitelství a zabývá se tak jak globálním pohledem na urbanismus či krajinu přes klasické stavitelství budov až po design jednotlivých detailů. V užším významu slova pak označuje stavbu, která je nositelem nějakého uměleckého pojetí či názoru.