Úvod Magazín Tantrický sex

Tantrický sex

O tantrickém sexu se vykládá kdeco. Někdo tvrdí, že po osvojení této techniky
se už nechce nikdy vrátit k „obyčejnému“ sexu. Jiní zase, že se zasvěcení dokážou milovat spoustu hodin bez přerušení. Ve skutečnosti je tantra kultem extáze a během tantrického sexu jde především o naplnění zásadního důvodu lidské existence,
tedy o rozšiřování našeho vědomí.

Podle prastaré indické tradice pochází dědictví a dar tantrického milování od boha Šivy,
nejmocnějšího mezi hinduistickými božstvy. Aniž by postoj tantry k životu byl jaksi nemorální,
je z jejího hlediska zcela nepodstatné, s jakým partnerem svých prožitků dosahujeme, zda máme celý život jednoho či každou noc jiného. Pro krásný hluboký prožitek při sexu není nutná předem uzavřená manželská či jiná smlouva, ale citová a spirituální blízkost a přirozená erotická přitažlivost. Etika sexu tedy v tantře není oddělena od sexu samotného. Každé krásné milování je etické, protože existence je krásným učinila.
Naopak nenaplňující sexuální život signalizuje ne- Tantrický sex pochopení, neúctu či jiný rozpor ve vztahu
k sexu. Sexuální život podle tantry není tedy odrazem smluvních vztahů – tak jak to vyžaduje křesťanská morálka – nýbrž zrcadlí duševní rozpoložení člověka, a to jak uvnitř, tak navenek.Tantra nás učí, že lidské citové a erotické štěstí musíme chovat ve velké úctě a sexuální spojení považovat
za posvátné. Je to nejvyšší umění po stránce tělesné, citové i duchovní, hodné teoretického a praktického studia. Hluboké prožitky jednoty se sexuálním partnerem nás tak připravují na prožitek jednoty s celou existencí. Tantrické techniky učí postupnému zvládnutí živočišné stránky sexu, čímž se akt zbavuje
původní reprodukční funkce a stává se meditativní cestou rozvoje jednotlivce.

 

Zpátky do školy

Pokud se rozhodnete navštívit kurzy tantrického sexu, naučíte se tam správnému dýchání,
jak se před milováním s partnerem naladit na stejnou vlnu, vnímat svého partnera a navodit si
vzájemně meditační tantrický stav, zvláštní druh prožívání. Osvojíte si energetizační techniky a tajné
dotykové body. Jsou to místa na těle, která člověk běžně nepoužívá nebo by si je rozhodně nespojoval
s masáží nebo milostným životem, ale která na něj mají zásadní vliv. Procvičují se jednotlivá bio- energetická centra, ale také se hledá pravá sexualita našich povah. Ženy pak například trénují takzvané Keglovy cviky, jimiž se naučí ovládat své vaginální svalstvo a využít jej během milování.

Harmonizuje vztahy

I když tantra má ve skutečnosti spojovat lidi všech věkových kategorií, obojího pohlaví i různého vzdělání, velmi prohlubuje a posiluje partnerské vztahy. Většinou na partnera nemáme čas a nejsme schopni vnímat ho otevřenýma očima i srdcem, nejen jaksi „za běhu“, kdy chybí čas citově se rozvíjet a rozvíjet
i svůj milostný život.  Pokud dva lidé nemají příležitost nebo chuť dostatečně se věnovat milostnému životu, může je fakt, že žena a muž žijí sexuálně každý v jiném rytmu, naopak od intimních chvil ještě více odrazovat.Touha muže vychází z jiných podnětů než touha ženy, jako by oba šli na milostné setkání z jiných stran.
A tady tantra přímo otevře dveře všem dimenzím partnerského vztahu, probudí v obou výrazně citovou složku milostného setkání a oba protiklady spojí. Cílem tantrického sexu není orgasmus, ale má být vždy předstupněm vyvrcholení a tento stav se má udržovat co nejdéle. Pokud k němu dojde, je příjemným
a vítaným, ale pouze „vedlejším efektem“. Jde tu o spontánní a velmi intimní milování, jehož cílem je prožít společnou blízkost co nejintenzivněji, naučit se pocity slasti prodloužit a prožít je celým tělem až do poslední buňky, do posledního póru naší kůže. Tento neuvěřitelně osvobozující pocit přináší fyzickou i psychickou relaxaci, pohyby při sexuálním aktu jsou pouze velmi jemné, nebo dokonce žádné.

Tantra ale není jen silný sexuální prožitek, učí nás ctít a milovat našeho sexuálního partnera,
prožít vzájemně pocit lásky, odevzdání a vzájemnou úctu. Během milování je důležitý pohled z očí do očí
a uvědomování si blízkosti druhého. Jde o spojení dvou duší prostřednictvím jejich těl.
Jejich energie se navzájem protnou a stanou se energií natolik silnou, že právě během
tohoto spojení se člověk nejvíce přiblíží bohu či vesmíru, ze kterého vzešel.

Životní styl
Beata Rajská: Filozof a módní návrhářka v jedné osobě Andy Warhol