Úvod Magazín Natalie Kšajtová-Faitlová

Autor: Natalie Kšajtová-Faitlová

Filozofie raného křesťanství

Zatímco se staří čínští filozofové zabývali hlavně oblastí praktického jednání a etikou, ve staré indické filozofii převažují otázky smyslu života, nesmrtelnosti, svobody a božských bytostí.