Úvod Magazín Natalie Kšajtová-Faitlová

Autor: Natalie Kšajtová-Faitlová

Filozofie raného křesťanství

Zatímco se staří čínští filozofové zabývali hlavně oblastí praktického jednání a etikou, ve staré indické filozofii převažují otázky smyslu života, nesmrtelnosti, svobody a božských bytostí.

Panta rhei – vše plyne

V záhadném a obdivuhodném šestém století před naším letopočtem, které znamenalo zlom v myšlení lidí celého světa, se téměř současně na různých místech vyvíjely různé filozofické školy.

Stoikové

Stoický klid a mírnost sluší největším mudrcům a úctyhodným lidem nejvyšších kvalit. Má své jméno od „stoá poikilé“ – barevné sloupové chodby v Athénách, kde debatovali antičtí učenci a filozofové.