Jan Stern

Autor: Jan Stern

Slavné Freudovy případy (2. díl)

Slavné Freudovy případy (2. díl)

Ač sám zemitým Býkem, zasvětil tento moravský rodák celý život dvěma „štířím“ principům, sexualitě a smrti, které se tak tajemně snoubí. Připomeňme si nejslavnější případy muže, který navždy změnil způsob, jakým na sebe lidé nazírají, mají-li odvahu a sílu.

Slavné Freudovy případy (1. díl)

Slavné Freudovy případy (1. díl)

Archetyp shrnutý v astrologii pod symbol Štíra v sobě nese dvě velká témata – sexualitu a smrt. Byl to jeden z nejslavnějších myslitelů moderní éry, Sigmund Freud, kdo pojmenoval lidský život jako zápas právě těchto dvou principů – principu „Erose a Thanata“, boha živoucí sexuality a boha smrti.

Řeč našeho těla (2. díl)

Řeč našeho těla (2. díl)

Zatímco řeč se musíme učit, porozumění mimice, gestům a jiným neverbálním signálům je ze šedesáti až sedmdesáti procent vrozené. Neverbálních signálů existuje okolo šedesáti tisíc.

Řeč našeho těla (1. díl)

Řeč našeho těla (1. díl)

Člověk nemluví jen svými ústy. Používá gesta, mimiku, postoje, to, čemu se říká neverbální signály. Psychologové dokázali, že právě tyto signály jsou mnohem důvěryhodnější a přesvědčivější než řeč.