Evžen Kůs

Autor: Evžen Kůs

Obávaní poslové pravěku - Štíři (2. díl)

Obávaní poslové pravěku - Štíři (2. díl)

Je zajímavé, že jedovatost různých druhů štírů souvisí s tím, v jakém prostředí žijí. Druhy obývající termitiště, ztrouchnivělé kmeny nebo hrabanku loví malé bezobratlé živočichy a na ty jim stačí poměrně silná klepeta. Jedový aparát i bodec mívají zakrnělé, protože je nepotřebují.

Obávaní poslové pravěku - Štíři (1. díl)

Obávaní poslové pravěku - Štíři (1. díl)

Štíři dokázali přežít nesčetné evoluční zvraty a katastrofy a v takřka nezměněné podobě se dožili dnešních dnů. Pokusy dokázaly, že to jsou velmi pozoruhodní živočichové, dokážou například bez úhony snést poměrně vysoké dávky radioaktivního ozáření.

Mohla zvířata předvídat tsunami?

Mohla zvířata předvídat tsunami?

Vždy, když některou část světa postihne ničivá katastrofa - zemětřesení, sopečné erupce, záplavy nebo rozsáhlé požáry -, objeví se zprávy o zvláštním chování zvířat, které pohromě předcházelo. Psi, koně i jiní tvorové bývají neklidní, nervózně pobíhají sem a tam, případně se snaží dostat na volné prostranství nebo vyvýšená místa. Výjimkou nebyla ani nedávná obrovská katastrofa, která postihla jižní a jihovýchodní Asii.

Zákon zachování rodu a dámská volenka

Zákon zachování rodu a dámská volenka

Sobectví, egoismus - touha jedince vlastnit co nejvíce hmotných i nehmotných statků jen pro sebe a nemuset s nikým dělit - je považována z hlediska morálky za jednu z největších lidských nectností. Jak se to se sobectvím v říši zvířat? Existují i tady bezohlední jedinci, kteří se chovají tak, že všechno kolem patří jedině jim a slouží jejich potřebám. Nezdědili jsme v tomto směru něco po našich živočišných předcích?

Tygrům zvoní hrana - Jak dál?

Tygrům zvoní hrana - Jak dál?

To, čím je lev pro evropské a africké kultury, je pro národy Asie tygr. Kníže džungle a car tajgy – to jsou nejčastěji užívané tituly pro největší kočkovitou šelmu světa.

Tygrům zvoní hrana

Tygrům zvoní hrana

To, čím je lev pro evropské a africké kultury, je pro národy Asie tygr. Kníže džungle a car tajgy – to jsou nejčastěji užívané tituly pro největší kočkovitou šelmu světa.

Jaro - Neluxujme přírodu, žijme v ní!

Jaro - Neluxujme přírodu, žijme v ní!

Jaro je považováno za nejkrásnější roční období roku. V té době se k nám vrací světlo a teplo, probouzí se vše živé, aby předalo štafetu dalším pokolením, a naplnilo tak smysl své existence na této planetě. Krajina se oděje do pestrobarevného šatu zeleně a barev květů.