Eva Uhrová

Autor: Eva Uhrová

Divadlo si žádalo róby:  Anna Sedláčková udávala styl

Divadlo si žádalo róby: Anna Sedláčková udávala styl

Když Anna Sedláčková (29. 9. 1887 – 24. 11. 1967), narozená ve znamení Vah, posílala ve třiašedesátém roce pozdrav Hugu Haasovi do Vídně, vtiskla novináři do ruky svou fotografii Lízy Doolittleové na rubu s poznámkou: „V hadrech, ale šťastná…“ Úlohu chudé květinářky ze Shawova Pygmalionu hrála jako první na evropském kontinentě, za půl roku po Londýně.

 

První cvičitelka Klemeňa Hanušová nebyla sokolkou

První cvičitelka Klemeňa Hanušová nebyla sokolkou

Stanovy Sokola, založeného před 150 lety, říkaly, že do něj může vstoupit každý bez rozdílu stavu. Každý? Něžné pohlaví nikoliv. Přesto se na cestu k antické ideji kalokagathie, dokonalosti těla i ducha, paní a dívky vypravily. Mezi nimi vynikla Klementina Hanušová (19. 3. 1845 –7. 10. 1918), která tělocvik rozšířila ze Sokola pražského do dívčích škol.

První dáma národa: Marie Riegrová-Palacká

První dáma národa: Marie Riegrová-Palacká

V centru Prahy se stále něco kutá. I v krátké Palackého ulici, kde si v ruchu velkoměsta ani nevšimnete tichého domu s letitými masivními vraty. Odtud, z barokního MacNevenova paláce, vyzařuje klid. Z otevřených oken prvního patra kdysi výrostek Jan Palacký, syn uctívaného dějepisce, rozpustile pokřikoval na chodce pod sebou, zatímco jeho ukázněná mladší sestra Marie (18. 4. 1833–29. 3. 1891), narozená ve znamení Berana, hloubala, jestli obstojí jako dobrá dcera národa.

 

Alice Masaryková - Které jméno chybí v učebnicích?

Alice Masaryková - Které jméno chybí v učebnicích?

Nebyla tak milována jako Jan, který „mohl jen vstoupit do místnosti, to rozkošné dítě s vyvalenýma očima, a měl společnost u svých nohou“. V porovnání s bratrem, o sedm let mladším, se o Alici Masarykové (3. 5. 1879–29. 11. 1966), narozené ve znamení Býka, říkalo, že byla bezbranná, on byl ochráncem. Dojem křehké květiny však zmizí při vědomí, kolik záslužného vykonala za dvacet let první republiky. Bez pompy, bez televize.

Albína Honzáková

Albína Honzáková

„Jak jsem se těšívala na Vaše hodiny a jak jsem po nich byla plna radosti,“ psala šestnáctiletá Milena Jesenská své učitelce Albíně Honzákové (7. 4. 1877–11. 7. 1973).