Václav Cílek

Autor: Václav Cílek

Hippies a co bylo potom (2. díl)

Hippies a co bylo potom (2. díl)

Ostatní na nich přitahovala také schopnost těšit se ze života. V jejich domech se žilo často příjemněji než vbohatších domech střední třídy, jídlo bylo zdravější a jejich hudba byla neporovnatelně lepší.

Hippies a co bylo potom (1. díl)

Hippies a co bylo potom (1. díl)

Často mi připadá, že nerozumím tomuto rychle se proměňujícímu světu, že nevím, kam se žene a za jakou cenu. Odehrává-li se česká historie posledního tisíciletí na jakémsi mostě neustálých váhání a návratů mezi řeckým východem a latinským západem, pak v roce 1990 jsme opět vykročili směrem na západ, ba co víc – až přes oceán do Ameriky.

Místo je místo v srdci, je to vztah

Místo je místo v srdci, je to vztah

Země sama nakonec sděluje nejvíc tomu, kdo se neptá moc hlasitě. Ta nejlepší tajemství se nám jen připomínají, ale neukazují. Tehdy pod Silbury jsem začal (sám pro sebe) skládat Poutníkova pravidla. Dokončil jsem je o dva roky později v Labských pískovcích a zapomněl.

Kameny domova

Kameny domova

Tato tenká kniha je pokusem pochopit něco jako duši Čech a Moravy
z hlediska stavebních materiálů a charakteristických nerostů.

Generace X

Generace X

Počátek 90. let jsme vnímali různě podle toho, zda naše generace
četla novinynebo poslouchala moderní hudbu. Mnoho bylo
napsáno o počátečním nadšení a politické tvořivosti prvních
několika let po pádusocialistických režimů, ale zdá se, že tyto
události je také možné vidětv širších souvislostech
jakéhosi politického ale i kulturního záblesku tvořivosti,
jehož méněviditelnou stranou je hudební revoluce počátku 90. let.