Lenka Fukalová

Autor: Lenka Fukalová

Daltonský plán: Uč se moudrým býti. Ale jinak...

Daltonský plán: Uč se moudrým býti. Ale jinak...

Daltonský plán není systém, metoda ani učivo. Prakticky řečeno, je to způsob reorganizace vzdělávání, která slaďuje dvě aktivity – učení a učení se. Za předpokladu inteligentního použití vytváří podmínky, které umožňují učiteli učit a žákovi učit se.

Helen Parkhurst

Co skrývají ruiny Masady?

Co skrývají ruiny Masady?

Nedostupné stěny mohutného skalního masivu nad Mrtvým mořem přitahovaly pozornost
již ve starověku. V prvním století před Kristem na jednom z jeho vrcholů nechal judský král
Herodes Veliký vybudovat takřka nedobytnou pevnost s jedinou přístupovou cestou.
Nazval ji Masada.