Kamila Trojánková

Autor: Kamila Trojánková

Moudrost stromů - Borovice

Moudrost stromů - Borovice

Borovice lesní roste ve světlých lesích, na skalách, písčinách a okrajích rašelinišť. Dává přednost mírně suchým, slabě zásaditým kyprým půdám, najdeme ji však i na jílu, písčitých, kamenitých či vápnitých půdách, v nadmořské výšce od nížin až do 1000 metrů. Je to důležitý lesnický strom, který vykazuje bohatství forem. Často je pěstována v kulturních lesích a parcích.

Moudrost stromů  Smrk a jedle

Moudrost stromů Smrk a jedle

Původní rozšíření smrku ztepilého je v oblasti od Skandinávie po Balkán v nadmořské výšce nad 800 metrů, lesnickou kultivací však dnes zdomácněl i v nižších polohách. Je značně rozšířen, preferuje kypré humózní půdy. Tvoří syrový humus, který zejména ve smrkových monokulturách způsobuje překyselení půdy, což podstatně ztěžuje zalesňování těchto míst listnatými stromy.

Moudrost stromů – Dub

Moudrost stromů – Dub

Dub letní, latinsky Quercus robur, je opadavý, často velmi statný listnatý strom, dorůstající do výšky až 45 metrů. Koruna je široká a vysoká, u solitérních jedinců krásně kulovitě klenutá, s daleko rozložitými větvemi. Kmen je sukovitý, nepravidelný, větve masivní. Kůra je světle šedá nebo hnědošedá, rozdělená v hustou síť brázd a lišt.