Kamila Trojánková

Autor: Kamila Trojánková

Moudrost stromů – Dub

Moudrost stromů – Dub

Dub letní, latinsky Quercus robur, je opadavý, často velmi statný listnatý strom, dorůstající do výšky až 45 metrů. Koruna je široká a vysoká, u solitérních jedinců krásně kulovitě klenutá, s daleko rozložitými větvemi. Kmen je sukovitý, nepravidelný, větve masivní. Kůra je světle šedá nebo hnědošedá, rozdělená v hustou síť brázd a lišt.

Moudrost stromů – Lípa

Moudrost stromů – Lípa

Lípa je stromem lásky, který zajišťuje též ochranu a nesmrtelnost. Představuje ženský princip, je nositelkou a strážkyní tradice. Učí nás, že rodina, svět i vesmír jsou jedno. Pomáhá nám k opětovnému nastolení míru a odpuštění. Je stromem společenství. Přináší jednotu, soudržnost a učí nás solidaritě. Pomáhá nám pochopit principy celku.

Moudrost stromů – Buk

Moudrost stromů – Buk

Buk lesní je v současném středoevropském klimatu přírodou nejlépe vybavený listnatý strom. Za nenarušených podmínek by proto jeho přirozený vegetační vývoj vedl k naprostému zalesnění většiny plochy schopné jej přijmout. Jeho listí zlepšuje kvalitu půdu a je ideálním substrátem pro klíčení dalších druhů rostlin.

Moudrost stromů: Kaštan

Moudrost stromů: Kaštan

Jírovec maďal, latinsky Aesculus hippocastanum, je zpravidla velmi statný strom, vysoký kolem 25 metrů, s velmi hustou, vysoko klenutou a pravidelnou korunou.