Evžen Kůs

Autor: Evžen Kůs

Váhy – princip světa a vesmíru? (1. díl)

Váhy – princip světa a vesmíru? (1. díl)

Pokud by na světě nastala absolutní rovnováha, vše by se zastavilo a zhroutilo. Vychýlení z rovnovážného stavu následované návratem k rovnovážnému stavu nebo vytvořením úplně nové rovnováhy je podstatou fungování nejen fyzikálních systémů, ale i živých organismů.

Devastace není legrace

Devastace není legrace

Když jsem před několika měsíci komentoval spory kolem šumavských lesů, měl jsem pocit, že téma je vyčerpané a nic zásadně nového nelze očekávat. Zřejmě jsem se mýlil. Po zimním klidu zbraní, kdy se řešily soudní záležitosti spojené s incidenty během blokády, znovu roste napětí. V podstatě se čeká jen na to, kdy vyletí první letošní generace lýkožrouta, tedy kůrovce.