Evžen Kůs

Autor: Evžen Kůs

Zelené střepy a střípky - Na západní frontě klid

Zelené střepy a střípky - Na západní frontě klid

Přiblížil se konec roku, a tedy i čas ohlédnout se za událostmi na poli poněkud nerovného zápasu mezi ochránci přírody a jejich zavilými odpůrci. Na pomyslném dvorečku české kotliny bylo asi největší událostí dočasné zklidnění situace na Šumavě.

Obávaní poslové pravěku - Štíři (2. díl)

Obávaní poslové pravěku - Štíři (2. díl)

Je zajímavé, že jedovatost různých druhů štírů souvisí s tím, v jakém prostředí žijí. Druhy obývající termitiště, ztrouchnivělé kmeny nebo hrabanku loví malé bezobratlé živočichy a na ty jim stačí poměrně silná klepeta. Jedový aparát i bodec mívají zakrnělé, protože je nepotřebují.

Obávaní poslové pravěku - Štíři (1. díl)

Obávaní poslové pravěku - Štíři (1. díl)

Štíři dokázali přežít nesčetné evoluční zvraty a katastrofy a v takřka nezměněné podobě se dožili dnešních dnů. Pokusy dokázaly, že to jsou velmi pozoruhodní živočichové, dokážou například bez úhony snést poměrně vysoké dávky radioaktivního ozáření.