Úvod Magazín Petra Procházková

Autor: Petra Procházková

Zrušme „slečny“

Například v Německu se již oslovení „slečna“ nepoužívá,
protože je považováno za diskriminující nebo lépe řečeno hodnotu snižující.