Milena Kovářová

Autor: Milena Kovářová

Sobotka

Sobotka

Kouzelné městečko, které leží na úpatí Českého ráje, má zajímavou historii
a dalo českým zemím řadu významných rodáků. Na jeho místě původně stávala nevelká osada,
která byla na žádost Jana ze Šelmberka v roce 1498 povýšena králem Vladislavem Jagelonským
na město.