Úvod Magazín Kristian Hloušek

Autor: Kristian Hloušek

Dnešní třicátníci

Jaká je tzv. generace X, kterou označil kanadský spisovatel Douglas Coupland jako „ztracenou“?
Jaké má sny, v čem vlastně vidí smysl života?