Úvod Magazín Jean de la Fontaine

Autor: Jean de la Fontaine

Plejboj 17. století

Opěvám hrdiny, ta dítka Ezopova, již ve svých historkách, byť lhavá měli slova,
kus pravdy zachytí, sloužící za příklad. V mém díle mluví vše, i ryby nebo had;
co řeknou, platí všem, již lidské oko vidí. Zvířata beru si pro poučení lidí.