Jan Nepomuk Assmann

Autor: Jan Nepomuk Assmann

Pražské maličkosti - Ďábel na Vyšehradě

Pražské maličkosti - Ďábel na Vyšehradě

Vyšehrad, památná pražská čtvrt, je opředen pověstmi, nejstaršími legendami o českých knížatech, o bájné Libuši, o Horymírovi a jeho koni Šemíkovi, o siláku Bivojovi, o vyslání poselstva za Přemyslem, o přemyslovském hradišti apod. Mnoho z těchto mýtů je zachyceno v Kosmově kronice, rozvíjí je i Alois Jirásek ve Starých pověstech českých. Toto mystické místo naší metropole zajímá i nás.

Pražské maličkosti - Císař na penzi

Pražské maličkosti - Císař na penzi

Druhého prosince 1848 se vzdal trůnu rakouský císař Ferdinand I. jako král český a uherský známý jako Ferdinand V. ve prospěch osmnáctiletého synovce, Františka Josefa I. Jeho choti Marii Anně zněla v uších poslední slova, jimiž mladému císaři předával úřad ten, kterému se říkalo „Dobrotivý Nandl“ a který byl lehce choré mysli. Řekl, aniž si uvědomoval vážnost chvíle: „Rádo se stalo!“ 

Cizinec s českým srdcem (1. díl)

Cizinec s českým srdcem (1. díl)

Sylva-Tarouccovi – starý šlechtický rod, který zapsal svou významnou kapitolu také v naší zemi. Konkrétně v Čechách pod Kosířem, v Praze, a zejména v Průhonicích. Kdyby nebylo hraběte Sylva-Tarouccy, tak bychom pravděpodobně dneska neměli v Průhonicích zámek a překrásný park, který je nenahraditelnou učebnicí botaniky.