Úvod Magazín Adam Havel

Autor: Adam Havel

Pojďte s námi!

Milé dámy, když v klidu, pomalu a rozhodně začnete odhánět své dítě od počítače a sednete si na jeho místo před zářící obrazovku, stane se toto: a) vaše dítě bude nadávat, ale možná půjde i na čerstvý vzduch, protože je léto b) vy se začnete postupně seznamovat s kouzlem virtuálního světa.