Úvod Magazín Miloslav Petrusek – Nadace Vize 97

Miloslav Petrusek – Nadace Vize 97

Nadace Vize 97 byla založena v roce 1997 a od té doby působí v oblasti sociální, zdravotní, vzdělávací a kulturní. Vedle toho se po celou dobu aktivně zabývá projekty spojenými s dodržováním lidských práv a podporuje je.

V duchu svého názvu se nadace snaží vyhledávat a podporovat především zajímavé projekty a počiny směřující do budoucna. Finanční podpora míří z Vize 97 také na jednorázovou i pravidelnou podporu nejrůznějších organizací a jednotlivců, kteří naléhavě potřebují pomoc. Za celou dobu své dosavadní existence poskytla Nadace Vize 97 na pomoc druhým téměř 150 milionů korun. 

Miloslav Petrusek

Také letos bude, dle tradice, 5. říjen datem předání Ceny Vize 97. Laureátem Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 se letos (2012, pozn. red.) stává významný český sociolog a vysokoškolský pedagog profesor Miloslav Petrusek. Pro náhlé úmrtí pana profesora v jeho nedožitých 76 letech (19. srpna 2012) mu bude cena udělena in memoriam. V Pražské křižovatce ji z rukou Dagmar Havlové převezme starší vnuk profesora Petruska, Jan Holub, a to na přání paní Aleny Miltové, vdovy po profesoru Petruskovi.

Nadace Vize 97 stihla společně s panem profesorem připravit tradiční sborník laureáta s názvem Společnost a kultura, který se začne oficiálně prodávat 5. října.

Profesor Petrusek byl uznávaný český sociolog a velmi oblíbený pedagog Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V letech 1991–1997 byl jejím děkanem a v letech 1997– 2000 byl také prorektorem Univerzity Karlovy. Je autorem či spoluautorem řady významných děl, desítky učebnic, odborných i popularizačních článků a textů z oblasti sociologie.

Mezi jeho nejvýznamnější díla patří bezesporu Malý sociologický slovník z konce šedesátých let a dvousvazkový Velký sociologický slovník z první poloviny let devadesátých; obě knihy se staly nenahraditelnými příručkami sociologie v českém jazyce.

Archiv, časopis Krásná 2012

Doplnění redakce:
V pondělí 5. října 2020 udělila Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 svou v pořadí 22. Cenu. Laureátem je Ing. IVAN CHVATÍK, dr. h. c., významný český filosof a zakladatel Archivu Jana Patočky při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Cenu Nadace VIZE 97 získává za dlouholetou péči o dílo J. Patočky, jeho archivní soustředění a souborné vydávání, za jeho interpretace, spolu s překlady blízkých filosofických děl.

Osobnosti a rozhovory
Modré nádobí Zoologická odpovědna: kočky