Úvod Magazín Pohyb je lék

Pohyb je lék

Život je pohyb. Naše těla jsou stvořena k pohybu. Chceme-li být trvale fit, musíme najít odpovídající rovnováhu mezi odpočinkem a činností. Pokud odpočíváme nad míru a nevyvíjíme dostatečnou fyzickou činnost, těžko budeme zcela zdraví.

Pro každého existuje nějaký vhodný cvičební postup. Tato cvičení se mohou v jednotlivých případech lišit. Různí lidé potřebují různý typ cvičení. Neměli byste se snažit dělat víc, než vyžaduje vá tělesný typ a životní styl. Fyzická činnost by měla být událostí, na kterou se těšíte a kterou provádíte s chutí, ne z pocitu viny. I zdánlivě zanedbatelné množství pravidelného cvičení je prospěšné.

Dříve se člověk hýbal víc než dnes. Více pracoval rukama, do zaměstnání chodil pěšky nebo dojížděl na kole. Rozvoj automobilismu a automatiky ve všech odvětvích velmi omezil lidskou aktivitu. Proto má v dnešní době takový význam sportování nebo jakákoli tělesná námaha.

Tělo potřebuje činnost

Za veškerý pohyb těla zodpovídá zhruba šest set padesát svalů ve spolupráci s více než dvěma stovkami kostí. Soustava kosterního svalstva může být chápána jako jeden velký pohybový orgán. Prakticky každá činnost, a atletika zvlášť, je výsledkem integrované akce témûěř všech svalů těla. Jen zdvižení nohy vyžaduje účast čtyřiceti svalů.

Kosti jsou živé a stejně jako každé jiné části těla jim prospívá cvičení. Čím víc se člověk pohybuje, tím silnější a odolnější jsou jeho svaly a kosti. Svaly a kosti uzavřené v sádře ztrácejí na objemu, a kdyby byly v sádře příliš dlouho, mohly by být nepoužitelné. Jakmile sádra zmizí a svaly a kosti se opět mohou pohybovat, získají znovu svoji normální velikost a sílu.

Každá část těla vyžaduje pravidelnou fyzickou činnost. Když je určitá část těla činná, tělo vysílá do této oblasti více krve, živin a energie. Tato reakce vede k celkovému zlepšení zdraví a vitality oné části těla. Když je cvičení zanedbáváno, tělo slábne. Pravidelné cvičení posiluje a povzbuzuje celý organismus.

Cvičení posiluje srdce

Život závisí na přívodu krve. Během jedné minuty projde každá kapka krve celým tělem. Cvičení výrazně zvýší efektivnost, s níž srdce do všech tkání rozhání krev, tedy kyslík. Životně důležité cesty jsou tak očištěny a cirkulace krve se zlepší. Tím je zajištěna správná funkce orgánů.

Zřejmě největším přínosem pravidelného cvičení je skutečnost, že díky němu sílí srdce – je výkonnější a větší. Pokud srdci není umožnûno dostatečnû pracovat, začne se jako každý sval zmenšovat a slábnout.

Větší srdce je zdravější a silnější, má pomalejší a silnější úder. Mocnější srdeční sval vysílá do cév větší dávku krve a umoáňuje delší období odpočinku mezi jednotlivými údery.

Srdce posiluje aerobní cvičení. Zrychluje dech, vyvolává pocení a zdvojnásobuje puls v klidu na dobu dvaceti až třiceti minut. Zvýšený puls okysličuje krev. Schopnost svalové práce závisí na dodávce kyslíku pracujícím svalům. Plavání, jízda na kole, běhání, skákání přes švihadlo, tenis, basketbal i chůze – to vše je aerobní cvičení.

Pohyb pomáhá při stresu

Lidé, kteří sportovali a sportují, jsou odolnější vůči nejrůznějším stresům. Lépe se přizpůsobují situacím, jsou obratnější, silnější, aktivnější. Nervový systém při intenzivní námaze zvyšuje tvorbu látek zvaných endorfiny, které vyvolávají pocit uklidnění, potlačují bolest, zlepšují spánek a jsou důležité i pro kvalitní sex. Těsná aktivita může také zlepšit průběh řady chorob – léčí obezitu, vysoký krevní tlak, dnu, zlepšuje průběh cukrovky i psychických poruch, zvyšuje odolnost imunitního systému.

Cvičení však není žádný všelék. Rozhodně pomáhá tělu tím, že je posiluje a činí je odolnějším, ale samo o sobě nemá žádnou magickou schopnost napravit následky nezdravé životosprávy.

Cvičte tak, aby vám to bylo příjemné

Jak moc by měl člověk cvičit? To záleží na věku, předchozí přípravě, stavbě těla. Mnohem užitečnější než se řídit požadavky nějakých tabulek je prostě cvičit tak, aby vám to bylo příjemné. Často se stává, že lidi popadne tělovýchovná horečka a začnou cvičit nad míru. Po čase z toho začnou být zoufalí, unavení, zavrhnou veškerý pohyb a nedělají nic. Svalová námaha nesmí přesahovat vaše možnosti a fyzické meze. Pro většinu z nás je dostatečnou denní dávkou pohybu půlhodinová rychlá chůze. Výborné je také plavání, v letním období je vhodná cyklistika.

Stejné je to také s dobou cvičení. Mnoho lidí dává přednost cvičení po ránu, ale ani na to není žádný zákon. Dělejte to tak, jak vám to vyhovuje. Doba cvičení je nicméně důležitá kvůli jídlu. Bez ohledu na typ cvičení je ideální, když ho provozujete na lačno. Když máte v žaludku potravu, kterou je potřeba strávit, což vyžaduje značnou porci energie, je cvičení pro organismus zátěží. Tělo musí dělit energii mezi dvě činnosti, a proto není ani jedna zásobená dostatečně.

Cvičení je součástí života

Cvičení umožňuje dosáhnout zdravého života. Kdykoli si začnete být vědomi svého těla, již je vlastně procvičujete. Když si uvědomíte, že sedíte shrbení, a narovnáte se, je to forma cvičení. Když se procházíte, narovnejte se. Důlejte dlouhé kroky. Pohupujte pažemi. Když se pro něco shýbáte, používejte i nohy, ne pouze záda. Veškerý vědomý pohyb těla je cvičení. Cvičení je součástí života a není potřeba na ně pohlížet jako na zvláštní disciplínu

Životní styl
Záhadný Nikola Tesla (1. díl) Slavné hostiny (2. díl)