Úvod Magazín Filozofie Mayů

Filozofie Mayů

Jeden z hlavních příběhů mayské mytologie pojednává o stvoření světa. Vše začíná stvořením prvního světa ze čtyř, každý svět se nazýval „Slunce“. První svět, Slunce Vody, byl zničen záplavami. Druhý svět, Slunce Země, zničilo zemětřesení. Třetím bylo Slunce Větru, to zničila vichřice. Pak nastoupil nový, současný čtvrtý svět, Slunce Ohně, trvající 5200 let.

Národ Mayů, sídlící už před mnoha tisíci lety na místě dnešního území jižního Mexika, Guatemaly, Hondurasu, Salvadoru a Belize, dodnes patří celou svou existencí a neuvěřitelnými znalostmi k největším záhadám. Odkud tato kultura přišla – nebo snad vznikla sama od sebe? Přešli snad praotcové Mayů z Asie přes vyschlou nebo zamrzlou Beringovu úžinu? Přepluli přes Atlantský oceán? Jsou jejich předky mimozemšťané? Nebo své znalosti získali od učitelů z hvězd, které nazvali Kačinové? To nikdo neví.

Mayové sami sebe považovali za potomky bohů. Zlatá mayská éra začala kolem 7. století př. n. l. a trvala přes tisíc let. V mnohém předběhli Egypťany, Číňany i antickou kulturu. Mayské pyramidy jsou podobné egyptským. V obrovských městech bydlely statisíce lidí. Ve vznešených chrámech uctívali bohy s neobvyklými jmény: Itzamna, Ix Chel, Gukumatz (Kukulkán či Quetzalcoatl), Bulac Chabtan a další. Mayové měli 17 různých kalendářů a některé z nich mapují čas v rozpětí více než deseti milionů let. Před 2500 lety věděli, že pozemský rok je dlouhý přesně 365,242 dne; evropští učenci to dokázali vypočítat až v 16. století.

Mayští kněží zjistili, že Země je kulatá, už tisíc let před Koperníkem. Analyzovali dráhy měsíců Jupitera tisíc let předtím, než je v Evropě vůbec objevil Galileo Galilei. Znali cykly oběhu Měsíce, Venuše, spočítali tropický a hvězdný rok, dovedli přesně předpovídat místo i čas zatmění Slunce. Stavěli dálkové cesty přes džungli a podzemní nádrže na vodu, vysušovali močály. Mayské písmo bylo podobné sumerskému nebo egyptskému, používali hieroglyfy i písmo fonetické. Přibližně před tisíci roky ale byla vznosná a výstavná města opuštěna a po nájezdu Španělů byly v roce 1519 zničeny téměř všechny mayské písemné dokumenty.

Španělskou conquistu přežily jen čtyři kodexy a nápisy na architektuře, sochách a keramice. Podařilo se je zčásti rozluštit teprve nedávno. A tak jsme se mohli dozvědět, že mayská filozofie spočívá v pravdivém vnímání všeho v sobě i kolem sebe a v hlubokém souznění s vesmírem a jeho zákony, ve znalosti energií nejrůznějších časových úseků. Mayové se soustředili na umění harmonického soužití s přírodou, na odhalení pravdy o smyslu lidské existence. Podstata všeho vědění podle Mayů spočívá ve vědomí, že všechno souvisí se vším, nic není v řádu života izolováno, vše je propojeno s kosmickými silami. Vše nasvědčuje tomu, že již před tisíci lety byl Mayům znám Velký plán v podobě kalendáře.

Mayové podle všeho věděli, že plán bude dokončen 28. 10. 2011 v našem počítání času a že ke konečné změně dojde 21. 12. 2012, kdy začne nová éra, Páté slunce Job Ajaw, jehož vládnoucím prvkem bude éter. Pak se lidstvo přes všechny obtíže a překážky sjednotí a překoná své vzájemné rozdíly. Lidé si uvědomí, že jsou bratři a tvoří jeden celek. Pochopí, že rozdíly mezi nimi (chudí–bohatí, černoši–běloši, muži–ženy), jsou uměle vytvořené, aby byli rozdělení a nejednotní, aby místo spolupráce proti sobě bojovali. Zavládne nový řád navracející se k přírodní harmonii. V současné době žije okolo šesti milionů potomků Mayů. Na otázku, proč staří neuvěřitelně vzdělaní Mayové tak náhle kdysi zmizeli, odpovídá jeden ze žijících mayských stařešinů: „Stěhovali se z místa na místo za vodou a také se jich hodně navzájem pozabíjelo. Kněží vyžadovali lidské hlavy jako oběti bohům. Někdy to byly tisíce uťatých hlav.“

Smrt měla pro Maye úplně jiný význam než pro nás: „Smrt je transformace. Umíráme každým okamžikem, protože nejsme připoutáni k tomu, co se stalo před chvílí, a to nás osvobozuje. Jestliže se smíříme se smrtí, žijeme v daném okamžiku. Víme pak, že smrt je náš přítel. S jeho pomocí se zbavíme strachu, nebudeme mít totiž co ztratit a můžeme žít pro radost ze života. Trpíme tehdy, když se bojíme ztráty toho, co jsme a co máme. Smrt je však iluze naší mysli. Žijme v přítomnosti. Ta je věčná.“

Strážci moudrosti mayského kalendáře očekávali datum 21. 12. 2012 jako datum znovuzrození – počátek světa Pátého slunce. Bude to začátek nové éry, v níž Slunce překříží galaktický rovník a Země se dostane do středu Galaxie.

Stane se to, čemu věříme. Každý člověk má svoji specifickou vibraci světla. Jediný nástroj k osvobození je PRAVDA. Lži všechno komplikují, pravda je jednoduchá. Největší moudrost je v jednoduchosti. Láska, respekt, tolerance, sdílení, vděčnost, odpuštění. Všechno, co potřebujeme, máme ve svém nitru. Přijměme zodpovědnost za svůj život. Hněv, smutek a žárlivost jsou zamaskovaný strach. Vše, co můžeme pro druhého udělat, je milovat ho. Nejsme odpovědni za jeho činy. Najdi své srdce, najdeš svou cestu.

Píseň jaguářích kněží:

Z hvězdné cesty sestoupili na zem, mluvili magickou řečí hvězd, jejich znamením je naše jistota, že přicházejí z nebes a opět sestoupí dolů k nám a znovu uvedou do pořádku, co kdysi vykonali…

Životní styl
Výslech Ivany Chýlkové (1. díl) Diamanty Elizabeth Taylor