Úvod Magazín Jasan

Jasan

Jasan

Jasan ztepilý, latinsky Fraxinus excelsior, je vysoký opadavý dekorativní strom, který dorůstá výšky kolem 40 metrů, a tudíž patří mezi naše nejvyšší listnaté stromy. Koruna mladých stromů je řídká, u starších stromů poněkud nepravidelná, velmi vysoko klenutá, níže značně úzká. Větve jsou poměrně rovně vzpřímené a vyrůstají již v dolní části kmene. Kůra je u mladších stromů šedohnědá a hladká, později brázditá nebo s úzkými lištami. Listy jsou vstřícné, lichozpeřené, s 9–13 lístky, které jsou podlouhle oválné, na vrcholu špičaté, po obvodu zubaté, na líci matně zelené a na rubu světlejší. Kvete v dubnu před vyrašením listů. Plodem jsou četné křídlaté nažky, které jsou v době zralosti hnědé. Jasan ztepilý roste v lužních lesích a zalesněných roklinách s hojným porostem bylin. Dává přednost svěžím, vlhkým půdám bohatým na živiny, v nadmořské výšce od nížin po pahorkatiny. Také je často vysazován jako strom okrasný, v parcích se pěstuje v několika kultivarech, které se liší tvarem a barvou listů nebo celkovým vzrůstem.

Dalším druhem je jasan zimnář, latinsky Fraxinus ornus. Je to malý strom s volnou okrouhle klenutou korunou, dorůstající do výšky 25 metrů, ale časté jsou exempláře s výškou kolem 10 metrů. kůra je tmavošedá a nápadně hladká, paprsčité větve bývají ohnuté a zkroucené. Listy jsou vstřícné, lichozpeřené, se sedmi lístky, které jsou zubaté, až nepravidelně pilovité, na líci středně zelené. Kvete v květnu, bílé květy v latách příjemně voní. Jasan zimnář pochází původně z východního Středomoří a jeho areál zasahuje až na jižní Slovensko. U nás je vysazován jako okrasný parkový strom.

Použití

Tvrdé a pevné jasanové dřevo výborně pruží a odolává vysoké zátěži, a proto je mnohostranně využitelné. Ve starém Řecku se z něj vyráběly zbraně, v pozdější době bylo ideálním dřevem pro výrobu kočárových rámů a kol, později automobilů, letadel a dalších vozidel. Dnes se používá k výrobě lyží, sání a dalšího sportovního nářadí nebo k výrobě násad k nástrojům. Díky krásnému, jemnému žilkování má pevné místo v nábytkářství, kde se používá jako masiv a dýha. Jasanové dřevo je dobře štípatelné a leštitelné, ale mívá sklon k trhlinám. Někdy se využívá i jako dřevo palivové. Listí stromů bylo dříve velmi důležité krmivo pro dobytek, využívaly se zejména mladé sušené větve. Již staří Keltové znali tajemství tvrdnoucí čiré sladké šťávy vytékající z poraněných míst na kmeni a větvích jasanu zimnáře. Ta nejen velmi prospívá pleti, ale má své rozmanité využití i v lékařství. Léčení Jasanové listy působí mírně močopudně a projímavě, podporují také vylučování solí. Užívají se zejména vnitřně ve formě nálevu a to například při revmatismu, dně, ledvinových onemocněních nebo při zadržování tekutin. Zevně je lze použít na omývání špatně se hojících ran nebo bércových vředů, stejně jako kůru, která má navíc účinky snižující horečku. Na vzduchu tvrdnoucí šťáva, zvaná mana, pomáhala nejenom při obtížích vylučovací soustavy, ale též při problémech s kašlem, zevně také při popáleninách. V gemmoterapii, léčbě pomocí pupenů, se výtažky z jasanu používají ke snížení kyseliny močové v krvi, dále k léčení dny, revmatismu, chřipek nebo viróz.

V psychické rovině nám jasan pomáhá při nejistotě a závislosti na druhých. Pomáhá nám uvědomovat si svůj vlastní střed a energii, která z něj proudí do našeho okolí. Hodí se pro lidi, kteří chtějí odhodit poslední zastaralé vzorce chování a převzít zodpovědnost za všechno ve svém životě.

Energie

Jasan transformuje hmotu ve světlo, spaluje všechno nečisté a vyzařuje své bytí pomocí lásky. Dává a všechno se k němu vrací, ztělesňuje plnost. Pomáhá nám rozmotávat uzly. Objasňuje, proč mají někteří lidé pocit, že se obětují pro jiné, ale dostávají zpět jen velmi málo. Vždy si totiž ponecháme jen tolik, kolik si myslíme, že jsme dali, i když mezi tím, co skutečně dáváme, a tím, co si myslíme, že dáváme, může být obrovský rozdíl. Pro to, kolik energie se nám vrací, je tedy rozhodující pocit naší hodnoty, neboť svět je vždy zrcadlovým odrazem toho, jak zacházíme sami se sebou.

Jasan nám pomáhá vědomě vystoupit z davu a vytvořit si zvláštní postavení s vlastním měřítkem hodnot. Pomáhá nám být pevně přesvědčen o sobě a svém výkonu, neboť štěstí a náhody jsou vždy odpovědí na naše vlastní vyzařování. Osvobozuje proces dávání od podmínek a vypočítavosti. Učí nás dávat bez ohledu na to, co se nám vrátí zpět, protože my i vesmír jsme plnost a dávání v sobě již nese dostávání. Transformuje náš postoj určovaný druhými směrem k vlastní zodpovědnosti. Je to strom, který nám otevírá cestu k našim tvůrčím sílám a svobodné tvorbě vlastního života.

Archiv, časopis Krásná, Fotografie: Pixabay

Životní styl
Červená řepa Žena ve znamení Štíra