Úvod Magazín Astrologie - Rak

Astrologie - Rak

Raci nejsou nespolečenští. Určitý čas chtějí být ve společnosti a určitý čas být sami. To je také nápadný protiklad jejich povahy. Navenek mohou dělat impozantní dojem – jsou nezranitelní, bez emocí, nekompromisní, tvrdošíjně houževnatí, cílevědomí, energičtí, chytří, vnímaví a moudří, s myšlením někdy až filozofické hloubky, blížícím se k božské inspiraci. Blízcí Raka ovšem mohou vidět velmi odlišného člověka: soucítícího, citlivého a laskavého k druhým, obzvláště k těm, které miluje – Rak se dokáže vcítit do druhých také díky své vyvinuté představivosti.

Často je až příliš imaginativní a mívá sklon uchylovat se do fantazie, někdy se i pokouší utvářet svůj život tak, aby odpovídal jeho romantickým ideálům. Vysoko si cení výtvarného umění a literatury, a obzvlášť dramatu, na kterém ho přitahuje podívaná a proměňující se tok jednání a psychických stavů. Sám může mít také výrazný literární, výtvarný či řečnický talent. Díky dobrému sluchu a talentu pro napodobování může mít i úspěch na divadelní scéně, ačkoli jeho sklon k emocionálnosti ho může vést až k přehrávání. Kupodivu – protože vyvolává dojem člověka držícího se při zemi – je často fascinován okultními jevy a vědami a je i přístupnější psychickým vlivům, než je obvyklé. Pokud se vyrovnává se svým vnitřním rozporem a překoná své nutkání držet se zpátky, které ho uzavírá do sebe, pak může svým idealismem dokonce inspirovat svou generaci, zejména její mladší část. Zaměstnání, ve kterém se mu to může dařit a ve kterém si dobře povede, je funkce vedoucího v mládežnické organizaci.

Vztahy

V osobních vztazích je po duševní stránce směsicí pevnosti a změkčilosti. Často je emotivní a romantický až k hranici sentimentality ve svých fantaziích; v reálném životě a v manželství je ale jeho láska nesentimentální a skálopevně věrná. A i když se pouští do milostných zápletek (což se stává, protože zejména muži-Raci jsou přístupní smyslovým podnětům), přesto zůstává na prvním místě jeho rodina, jejímž se cítí být ochráncem. Muži-Raci i ženy-Raci milují bez výhrad, mnoho dávají a málo žádají – jedna z nejdůležitějších věcí, kterou by se měli naučit, je s grácií přijímat. Snadno se nechávají ovlivnit těmi, které milují či obdivují, a podléhají momentálním pocitům. Jsou také věrnými přáteli. Negativní stránkou jejich věrnosti je ale příchylnost ke „klanu“, úzce chápaný patriotismus a uzavírání se do podezřívavosti a rezervovanosti vůči těm „venku“.

Schopnosti a vlastnosti

Raci mají dobrou paměť, zejména na emocionálně laděné události, které si dokážou do detailu vybavit i po létech. Jsou v područí svých vzpomínek na dětství, neboť intenzivně žijí ve vzpomínkách na minulost a v představách naopak zase dlí v budoucnosti, v naději, že potkají někoho, komu věnují svou lásku; dokonce i když se domnívají, že už nejsou ve vleku své rozcitlivělosti, jejich emoce je stejně znovu snadno ovládnou.

Díky svým schopnostem se může Rak dobře uplatnit v nejrůznějších typech povolání. Protože se zajímá o názory druhých a dokáže odhadnout, co je možné druhým bez rizika říci, může být dobrým novinářem, spisovatelem či politikem, i když v tomto případě zůstává spíše v pozadí, než že by získával výsadní mocenské postavení. Může dokonce i změnit svou politickou stranu k lepšímu. Může pracovat i v dalších oblastech veřejného zájmu, např. v jakémkoli typu služeb, zejména těch, ve kterých je zahrnuta péče o druhé, počínaje sociální péčí a ošetřovatelstvím a pečovatelstvím konče.

Vzhledem k tomu, že má rád pohodlí a dobré živobytí, může být Rak i vynikající kuchař či hospodář. Někdy nachází uspokojení i v obchodu – často mívá úspěch jako kapitán průmyslu. To proto, že je výborný organizátor a má smysl pro hodnoty věcí i ekonomičnost, obojí pak může spojovat i s citem pro vynalézavost a originalitu.

Romantická stránka jeho povahy nachází potěšení v prozkoumávání míst, kde může udělat nějaký vzrušující objev (např. v podkroví najít starou sbírku známek, v níž může být i Modrý Mauricius, který má hodnotu milionů korun!). Pokud něco takového může dělat profesionálně, např. obchodovat s použitým zbožím či být odborníkem v oboru starožitnictví, pak bude šťastný. Mezi běžnější povolání, v nichž se Raci uplatňují, patří zprostředkovatel obchodů s nemovitým majekem, zahradník a námořník.

Co se týče tělesné schránky, jsou Raci průměrného a nižšího vzrůstu, tělo mají silnější a nohy v poměru k tělu kratší. Jejich vlasy jsou obvykle hnědé, tvář oblá, pleť bledá, oči jsou malé, modré či šedé barvy, krátký nos se špičkou spíše nahoru a plné rty. Někdy se pohybují nemotorně.

Na co si dát pozor

Rak ovládá hruď, prsa, lokty, žaludek a střeva, dělohu a ženské reprodukční orgány. O rakovině, která může postihnout jakoukoli část těla, se někdy tvrdí, že její název je odvozen právě od tohoto znamení, a že proto postihuje osoby v něm narozené s nějakými vadami kdekoli na těle. Tento názor je ovšem mylný, název rakoviny byl odvozen z latinského cancer, což znamená sněť, ale i krab. Nicméně tvrdí se, že Raci jsou náchylní k rakovině prsou a zánětům pohrudnice, edémům, hemoroidům a křečovým žilám. Důsledkem toho, že se snadno rozruší, o čemž jsme se zmínili výše, může být špatné trávení, žaludeční katar a další choroby žaludku. Raci mají také sklon onemocnět kašlem a trpět slabším zrakem.

Nedostatky

Chyby – Rak může mít mnoho chyb. Může být nepořádný, náladový, ne zcela čestný a mrzutý. Může mít sklon k sebelítosti v důsledku svého komplexu méněcennosti, může se v duchu zabývat urážkami (velmi často jen domnělými) a snadno upadat do deprese. Může být netaktní a nesnášenlivý. Protože je ale obvykle ambiciózní, bude se vlichocovat neustálým přizpůsobováním názorům většiny a image a módě dne. V důsledku toho často mění své názory a projevy loajality, a dokonce i zaměstnání, postrádá pevnost. Je snadno zkorumpovatelný, a protože přesvědčivě romantizuje své jednání, může se stát i úspěšným podvodníkem. Jeho romantičnost ho na druhé straně dělá fanatickým fanouškem např. fotbalového klubu, s jehož hrdiny se snadno ztotožňuje ve světě své fantazie.

Archiv, časopis Krásná, 2005
Zdroj: Praktická astrologie, Nakladatelství Svojtka and Co

Pel-mel
Simona Chytrová - prototyp Raka Když Rakovi narostou křídla - Alena Konopíková (1. díl)