Úvod Magazín Měsíc zahradníkem - Únor

Měsíc zahradníkem - Únor

Co dělat v únoru na zahradě, v ovocných sadech, ve dvoře, ve včelníku a dalších pro pěstitele důležitých místech?

Na poli a lukách

Vyvážeti popel, saze, vápno na jeteliště, orati, není-li příliš mokro. Za mírného počasí síti oves a hrách. Brázdy vodní prohlížeti, pole slínovati a osení mrazem vytažená válcovati, jeteliště převláčeti, louky, nejsou-li zmrzlé zavlažovati.

Na chmelnici a vinici

Překopávati při dobrém povětří a rýhovati pro nové chmelnice, hnojůvku do jam vlévati, révy vinné skláněti a přikrávati.

V zahradě

V pařišti sázeti salát, okurky, petržel, česnek a cibuli, záhony přerývati, v jádrnici semena ovocná sázeti, mladé stromky přesazovati, živé ploty zakládati.

V sadech ovocných

Opatrovati stromky pořadné (špalírové) před mrazem, obírati mech a strouhati starou kůru, opravy hradeb a plotů obstarávati.

Ve dvoře

Chystati semení k setbám a čistiti je, hnojiva jako v lednu vyvážeti, a potřeba-li, mísiti koupená hnojiva

Ve včelníku

Stěhovati koupené nebo prodané ouly, ostatně jako v lednu.

Archiv, Krásná paní s.r.o.

Pel-mel
Desatero Vodnáře - Lenka Filipová Jablko