Úvod Magazín Zříceniny - Trosky

Zříceniny - Trosky

Zříceninu hradu Trosky najdete v Českém ráji v Královéhradeckém kraji. Zakladatelem hradu ze 14. století byl Čeněk z Vartenberka.

Hrad stál mezi dvěma čedičovými skálami, na jejichž vrcholech byly věže – nižší zvaná Baba a vyšší, pro svou nepřístupnost zvaná Panna. O tom, jak hrad vypadal, se nedochovaly žádné záznamy ani obraz či rytina. Jediný historicky věrný obraz Trosek ukořistili Švédové za 30leté války a odvezli jej do Švédska.

Po smrti zakladatele připadl hrad králi Václavu IV., od kterého ho v roce 1398 získal Ota z Bergova. Jeho syn, zarytý katolík, na sebe přivolal hněv lidových vojsk, která v roce 1424 Trosky obléhala, ale nedobyla. V roce 1438 se hrad stal kořistí Kryštofa Šofa, zvaného z Helfenburka, a jeho druha Švejkara.

Hrad byl obléhán, ale opět odolal. Obráncům prý pomáhala tajná chodba pod hradem. V roce 1455 syn Oty z Bergova Jan prodal Trosky Janu Zajíci z Hazmburka, který vlastnil sousední hrad Kost. Hrad byl ještě několikrát obléhán, dobyt byl naposledy v roce 1648, kdy sloužil jako pevnost Švédů. Postupně pustl, až se změnil ve zříceninu.

Archiv, časopis Krásná 2010

Cestování Pel-mel
Blanka Matragi: žena mnoha talentů Havel – Jedno z desíti našich "nej"