Úvod Magazín Vítejte v… Sobotka

Vítejte v… Sobotka

Kouzelné městečko, které leží na úpatí Českého ráje, má zajímavou historii a dalo českým zemím řadu významných rodáků. Na jeho místě původně stávala nevelká osada, která byla na žádost Jana ze Šelmberka v roce 1498 povýšena králem Vladislavem Jagelonským na město.

Pán ze Šelmberka byl jedním z nejbohatších šlechticů království, a tak usiloval o to, aby ho nové město reprezentovalo. Založil čtvercové náměstí, vystavěl kostel a vybavil ho nádhernou monstrancí, která je dodnes zlatým pokladem města. Další majitel panství Oldřich Felix z Lobkovic během umírněné rekatolizace kraje postavil v Sobotce ke konci 16. století chrám Maří Magdalény.

Za dalšího majitele Heřmana Černína z Chudenic zažívala Sobotka obtížné roky třicetileté války. Další majitel, řečeno slovy Fráni Šrámka, „…byl hodný pán, byl moudrý pán pan Humprecht Černín z Chudenic“, postavil nad Sobotkou dle plánů Carola Luraga lovecký zámeček Humprecht. Po požáru v roce 1678 jej dobudoval Fr. Caresola. Půlměsíc na špici věže pochází až z roku 1829 a je prý mýtem doby obrozenecké, prý byl vztyčen na paměť uvěznění Heřmana Černína v Turecku. Heřman Černín byl sice dvakrát členem císařské delegace v Turecku, ale uvězněn tam nikdy nebyl.

V roce 1738 přešla Sobotka do majetku Netolických z Eisenberga. Za Václava Kazimíra, oblíbence Marie Terezie, byl vybaven chrám Maří Magdalény cenným mobiliářem z dílny kosmonoských Jelínků. S jeho přispěním a nákladem města a občanů byl postaven na náměstí mariánský sloup se sochami čtyř zemských světců, který byl slavnostně vysvěcen v roce 1746. Téhož roku došlo k velkému požáru města, bylo zničeno 17 domů včetně radnice. Ta byla opravena dle architekta Netolických, ale dnešní podobu získala až v roce 1845. Tehdy byly ubourány raně barokní štíty a do nízkého tympanonu umístil sobotecký hodinář Jan Prokeš hodiny s průsvitným ciferníkem, prý jediným svého druhu ve střední Evropě.

Prusko-rakouskou válku v roce 1866 Sobotka zažila jen jako průchozí tah vojska k Jičínu, i když „tam v Sobotce na náměstí pruské koně z kašny pili“. Po válce následovalo období míru a rozkvět města. V létech 1892–93 byla postavena impozantní budova školy. Dnes po velké modernizaci a rekonstrukci se stala ukázkovou školou třetího tisíciletí. Podél celé její budovy a souběžné staré silnice na Jičín stojí původní stoleté stromořadí lip.

V roce 1877 se v Sobotce narodil básník Fráňa Šrámek, v roce 1905 se v cihelně usadila rodina Špálova: a proto asi zářivá červeň vedle modré a zelené na obrazech Václava Špály. Na soboteckém hřbitově pod Humprechtem se sešli všichni dobří rodáci: básník Václav Šolc, básník Frána Šrámek, Gustav Maštálka, poslanec říšského sněmu, dále Václav Frýba, učitel a básník, manželé Hejnovi, zakladatelé festivalu Šrámkova Sobotka.

A současnost? Po prohlídce všech pamětihodností je příjemné posedět nad šálkem dobré kávy a nějakým sladkým zákuskem v proslulé Staškově cukrárně na náměstí nebo si zajít na oběd do restaurace v hotelu Pošta. Sobotka je město, které každého okouzlí, vždyť je jednou ze vstupních bran do Českého ráje.

Do Sobotky vás pozvala rodačka Milena Kovářová

Použité citace jsou z díla Fráni Šrámka

Archiv, časopis Krásná 2007

Cestování
Kamarádi Celebrity ve službách Unicef - Vanessa Redgrave