Úvod Magazín Stromokruh

Stromokruh

Keltové (lat. Galli), jeden z indoevropských kmenů. Před 5. stol. ři. Kr. obýval území dnešní Británie a Španělska, později expandoval do Francie, Itálie a na Balkán. Na území Čech a Moravy se před polovinou 4. stol. př. Kr., v mladší době železné, tzv. laténské, objevuje keltský kmen Bójů (od toho odvozeno lat. Bohemia) a obsazuje nejúrodnější oblasti. Keltové byli výborní řemeslníci, zejména umělečtí, zpracovávali kovy, a dokonce razili mince. Znali sklo, email, při výrobě keramiky již používali hrnčířský kruh.

Známa jsou jejich oppida (Stradonice u Berouna, Závist u Zbraslavi) – opevněná města z 2. stol. př. Kr. Rozkvět keltské společnosti a jejich existence ve střední Evropě končí v 1. stol. př. Kr. po útocích germánských kmenů ze severu a Římanů z jihu. Keltové měli posvátnou úctou ke stromům. Odprošovali je před jejich kácením a toho, kdo strom bezdůvodně poranil nebo sťal, čekal krutý osud. Stromy figurovaly i v keltských pohádkách, kde se do nich převtělovali lidé. Možná že náš zvyk objímat stromy a získávat z nich sílu a klid pochází od našich předků. Keltský kalendář měl místo obvyklého zvěrokruhu stromokruh. V něm se znamení, resp. druh stromu, objevovalo při slunovratu či rovnodennosti jen jednou, jindy dvakrát až čtyřikrát. Strom, který k člověku narozenému v tom kterém měsíci patří, vyjadřuje jeho základní charakterové rysy. Kalendář stejný jako nový keltský rok začínal 1. listopadu po noci Samheinu z 31. října na 1. listopad. To byl svátek mrtvých, jediná noc v roce, kdy se oba světy – živých i mrtvých – setkávaly a duše zesnulých se ohřívaly u ohňů lidí. V našich krajích i jinde dodnes zapalujeme o Dušičkách svíčky na hrobech svých blízkých.

Topol - Ve stromokruhu se vyskytuje celkem čtyřikrát, a to vždy po důležitých svátcích. Topol rychle roste, člověk – topol se rychle učí a rychle chápe. Jeho duch je tvárný jako dřevo topolu, stejně jako topol je hluboce zakořeněný ve svém prostředí a nerad je mění. Někdy to bývají lidé osamělí, bez opravdových přátel a lásky, ale dokážou svou nespokojenost dobře skrývat. Snem, který se jim jen zřídka splní, bývá velká rozvětvená a soudržná rodina. Ve znamení topolu se narodili například Zikmund Freud, Filippus Aureolus, Paracelsus, Henryk Sienkiewicz, Božena Němcová, Jan Lucemburský ãi slavná Mata Hari.

Jírovec - Tento strom, zvaný též kaštan, dokáže bojovat o život a prostor. Lidé jeho znamení bývají houževnatí, umínění, tvrdohlaví, ale také velmi sebekritičtí, nesnadno se však zamilují. Vůči partnerům jsou velmi nároční, ale pokud je najdou, vytrvají s nimi. V jírovci se narodili Voltaire, Ho či Min, Ajatolláh Chomejní či Marie Terezie. O všech platí, že vždy tvrdošíjně stáli za svým přesvědčením.

Jasan - Dorůstá až do výšky čtyřiceti metrů. Dřevo má tvrdé, tuhé, trvanlivé a zároveň elastické. Lidé narození ve znamení jasanu bývají ctižádostiví a jdou soustavně za vytyčeným cílem. Obvykle si do vysokého věku dokážou udržet mladistvý vzhled a dobrou kondici. Umějí manipulovat s lidmi a často se z nich stávají schopní politici. Ve znamení jasanu se narodili J. F. Kennedy, Charles de Taille, Winston Churchill či Henri Kissinger ale také Josefína Bakerová či spisovatel Mark Twain.

Habr - Dřevo habru je nejtvrdším dřevem v Evropě. Lidé tohoto znamení jsou pracovití a odolní vůči nepřízni osudu. Často sní o kariéře nebo o slávě, umělci pak přenášejí své sny do uměleckých děl a jejich osudy jsou někdy velmi dramatické. K tomuto znamení patřili například Marie Stuartovna, Thomas Mann, Alexandr Solženicyn, Robert Schumann či Bohuslav Martinů.

Osika - Stromek z měkkého dřeva, rychle rostoucí i na úhorech a kamenitých náspech, ale nesnášející stín jiných stromů, který ho může zahubit. Lidé narození v osice (dvě časová období) se umí vyrovnat s tvrdými podmínkami a zazářit, ale hroutí se v okamžiku, když se v jejich blízkosti objeví někdo stejně dobrý nebo lepší, kdo by je mohl ohrozit, popřípadě zastínit. Nemívají ani mnoho přátel. Jsou-li úspěšní a necítí se ohroženi, mohou být vynikající společníci i pracovníci. V tomto znamení se narodili Tycho Brahe, František Palacký a Willy Brandt.

Bříza - Je podobně výjimečná jako buk a lidé narození o letním slunovratu (21. června). Keltové břízu uctívali jako strom světla. Její dřevo je pevné, tvrdé, ale snadno zpracovatelné. Zrozenci ve znamení břízy jsou velmi citliví a skromní, a to i tehdy, když se dostanou do vysokého postavení. Snaží se druhé neobtěžovat a nezklamat. Před společností dávají přednost rodině a kruhu nejbližších přátel. Podobně jako bříza bývají spokojeni v každém prostředí.

Buk - Je to strom tvrdého dřeva a lidí narozených po zimním slunovratu (21. prosince). Zastávají vedoucí místa, pro něž jsou přímo předurčeni. Mají velké životní plány a obvykle je dokáží uskutečnit. Jsou stejně houževnatí a tvrdí jako bukové dřevo. Bukové stromy musí většinou dlouho žít shrbeně, než se uvolní místo a může vyrůst velký, mohutný strom. Ve znamení buku se narodili Josif Vissarionovič Stalin, Giacomo Puccini, Jean Baptiste Racine.

Jabloň - Pro Kelty byla jabloň symbolem dokonalosti, lásky a nesmrtelnosti, jedním ze sedmi posvátných stromů (bříza, olše, vrba, dub, habr, líska a jabloň), jimž se nikdo neodvážil ublížit. O lidech, kteří se narodili v tomto znamení, se tradovalo že jsou zprostředkovateli mezi nebem a zemí, mezi dobrem a zlem. Jejich chování nikdy nesklouzne do extrémů. Vyznávají umění možného, mají velmi mnoho přátel, bývají velkorysí a tolerantní, nesnášejí stereotyp a nudu. Ve znamení jabloně se narodili Antoine de Saint-Exupéry, Rudyard Kipling, Eduard Bass nebo Marlene Dietrichová.

Smrk - Lidé narození v tomto znamení (dvě časová období) jsou velmi uzavření, zejména v osobních věcech. Jako obrana před vetřelci jim slouží společenské konvence. Získá-li si však člověk jejich důvěru a přátelství, může se na ně plně spolehnout. Ve znamení smrku se narodila Simone de Beauvoir, Friedrich Dürrenmatt, Johanna Spyriová.

Jilm - Jilmové dřevo roste dvakrát rychleji než dubové, i když je stejně tvrdé a trvanlivé. Jilm symbolizoval Keltům dobrou pohodu. Také pro lidi zrozené v tomto znamení je charakteristická duševní pohoda a klid, schopnost přátelství a smysl pro humor. Umějí se ovládat. Umělci bývají nadáni tvůrčím duchem i pílí, jako šéfové však bývají nepříjemní a nároční. V tomto znamení se narodili Molière, Alexandr Dumas, Paul Cézanne, Benjamin Franklin či Sergej Koroljov.

Cypřiš - Pravý cypřiš potřebuje mnoho světla. Lidé v tomto znamení milují slunce a špatně snášejí nedostatek světla. Statečně však snášejí nepřízeň osudu, neštěstí je posiluje. Často se dostávají na vedoucí pozice, bývají ironičtí až sarkastičtí – i vůči sobě. V lásce dlouho hledají toho pravého a nejšťastnější se cítí v rodinném kruhu nebo ve společnosti přátel. K tomuto znamení patří George Bernard Shaw, George Orwell, Aldous Huxley, Wolfgang Amadeus Mozart, Franklin D. Roosevelt, Jacqueline Kennedyová-Onassisová.

Cedr - Symbol vznešenosti, nejčastěji citovaný strom v bibli. Podobně jako vznešený cedr imponují i lidé narození v tomto znamení svému okolí a snaží se zaujmout dominantní postavení. Mají fantazii, tvůrčího ducha a zároveň vysokou pracovní morálku. Velmi často jsou to lidé, pro něž je věrnost ideálům nejdůležitější hodnotou. V cedru se narodili Abraham Lincoln, Napoleon a jeho ministr zahraničí Talleyrand, císař František Josef I. nebo Boris Pasternak.

Borovice - Skromný strom bez vysokých nároků na půdu či podnebí. Roste i na skalách a v písčitých půdách. Lidé narození v tomto znamení jsou odvážní, vytrvalí, optimističtí, především pak houževnatí. Snášejí i tvrdé životní podmínky a stejně tvrdě dokáží jít za svým cílem. Nebývají středem společnosti, ale někdy jsou výstřední a často introvertní. Nepropadají sebelítosti, a proto obvykle žijí bezproblémový a šťastný život. Ke znamení borovice patřili Victor Hugo, Leonard Bernstein, Ingrid Bergmanová a Johann Wolfgang Goethe.

Vrba - Melancholický strom s barevnou kůrou má nezaměnitelnou siluetou. Roste rychle a kořeny pronikají půdou všemi směry. Lidé narození ve znamení vrby mají složitou povahu. Jsou velmi citliví a vnímaví, ale také náladoví a vnitřně nespokojení, snadno podléhají pocitům nepochopení a nedocenění. Mají velkou fantazii a dokáží spřádat velké sny, které často končí historickými vynálezy. K „vrbám“ patřil Jurij Gagarin stejně jako Valentina Těreškovová, Alexandr Graham Bell či Rosa Luxemburgová.

Lípa - Je to strom náročný na kvalitu půdy, dostatek světla, tepla a vzdušné vlhkosti. Má krásné dřevo, hedvábně lesklé, měkké, lehké a dobře štípatelné. Lípoví lidé mívají štěstí a snadno dosahují svých cílů. Jsou přizpůsobiví a patří doslova k umělcům kompromisů. Mívají velké sny, které se jim kupodivu díky příslovečnému štěstí obvykle splní, stejně jako romantické představy o lásce. Pokud se jim výjimečně nedaří, těžce to nesou, viní sami sebe a neúspěch se snaží napravit úporně a cílevědomě. Ke svému okolí jsou trpěliví, vstřícní, ochotně naslouchají, a proto bývají velmi oblíbení. Lidé narození v tomto znamení: František Hrubín, Agatha Christie, Greta Garbo, Albert Einstein.

Olše - Je to jeden ze sedmi posvátných stromů, symbol podzimní rovnodennosti. Dřevo má měkké, lehké, ale málo pružné. Také lidé narození v tomto znamení jsou poněkud nepružní, pevně se drží svého názoru a společenských konvencí. Na dění kolem sebe pohlížejí s nadhledem. Bývají to lidé studovaní, sečtělí, kteří vyhledávají podobnou společnost. Agrese je jim zcela cizí. V lásce bývají příjemní a tolerantní partneři. V tomto znamení se narodili římský císař Augustus, Ray Charles nebo Romy Schneiderová.

Dub - Strom jarní rovnodennosti byl pro Kelty obrazem životní síly. Je mohutný a dokáže žít staletí, i pět set let a déle. Jeho velmi tvrdé dřevo přetrvává generace. Lidé narození v tomto znamení jsou obdobně nezničitelní a mají obrovskou životní sílu, psychickou i fyzickou. K cíli se snaží jít vždy nejkratší cestou, takže někdy narážejí na překážky a ztrácejí přátele. Umějí se tvrdě bránit. Milují svobodu, a proto nejsou příliš dobrými manželi. Typickým příkladem „dubového“ člověka byl Johann Sebastian Bach, který proslul nezlomnou životní energií.

Líska - Spíš keř než stromek roste tam, kde je dost slunce a kyprá půda, je odolný vůči mrazu. Keltové lísku zřejmě pro její bílé dřevo zasvětili bohyni rozkoše a plodnosti. Lidé tohoto znamení nebývají rozmazlení. Jsou přizpůsobiví, předvídaví, dokáží být velmi trpěliví a často se snaží dosáhnout svých cílů láskou a po dobrém. I když se jim to nepovede, mívají dobrý pocit, který je posiluje. V tomto znamení se narodili Mahátma Gándhí, Brigitte Bardotová, malíř Rafael či skladatel Joseph Haydn.

Jeřáb - Středně velký strom, který dorůstá nanejvýš do dvaceti metrů. Lidé tohoto znamení (dvě časová období) bývají společensky uhlazení, jemní až subtilní. Mají však velmi pevnou vůli a často jsou obdařeni uměleckými schopnostmi a talentem. Velké společnosti se vyhýbají, dávají přednost samotě. Obvykle jsou dobří přátelé a spolehliví životní partneři. Patřili k nim Eleanor Rooseveltová a architekt Le Corbusier.

Javor - Až třicetimetrový strom, jehož kůra záhy puká. Dřevo je bělošedé, tvrdé, výhřevné. Lidé narození v tomto znamení mají originální nápady a přirozenou autoritu. Za příznivých podmínek mohou být velmi úspěšní. S nepříznivou situací se vyrovnávají obtížně. Podléhají sebelítosti a odreagovávají se různě – obvykle ve velké společnosti, která je obdivuje a dává jim pocit velikosti. Mají rádi obdiv a uznání mas. Bývají náladoví i jako životní partneři. Lidé narození v tomto znamení: Vergilius, Erich von Däniken, Leonardo da Vinci, Adolf Hitler.

Ořešák - Statný strom se široce rozloženou korunou nesnáší velké mrazy, jeho plody – vlašské ořechy – byly vždy považovány za symbol plodnosti. Lidé tohoto znamení bývají velmi úspěšní, dokáží věci podrobně naplánovat a úspěšně realizovat. Nejlépe se cítí v předem vypočtených, přesně připravených situacích. „Ořešáci“ jsou lidem napohled příjemní, uvnitř jsou ale nedůvěřiví, spoléhají především sami na sebe. Když jim někdo zkříží plány, odplácejí tvrdě. Pracují naplno a osvědčují se ve vedoucích funkcích. Budí respekt, ne lásku. Bývají to dominantní partneři. Lidé narození v tomto znamení: Pablo Picasso, Alžběta II., Immanuel Kant, James Cook.

Archiv, časopis Krásná 2003

Pel-mel
Cvičíme doma Jana Stryková – Důvěřivec obecný aneb Vysmátá