Úvod Magazín Měsíc zahradníkem - Říjen

Měsíc zahradníkem - Říjen

Co dělat v říjnu na zahradě, v ovocných sadech, ve dvoře, ve včelníku a dalších pro pěstitele důležitých místech?

Na poli a lukách

Dobývati brambory a řípu, zelí sklízeti, podtrhovati strnišťata, řepku plíti a ovorávati, setbu dokončiti, hnůj k jařinám vyvážeti a zaorávati. Upravovati svodnice a brázdy vodní, luka hnojiti močůvkou aneb zavlažovati.

Na chmelnici a vinici

Poklízeti pruty chmelové a snášeti tyčky dohromady, okopávati a k novým sadům rýhovati, hnojiti a hnůj zaorávati, hnojůvku do jamek nalévati. Berbu vína započíti, tyčky vytahovati a sklízeti, lisy a nádobí na víno chystati, keře ořezávati.

V sadech ovocných

Dočesati ovoce, zakládati štěpnice a stromovky, stromy okopávati, staré a neplodné stromy vykopávati, paběrky a padanky sbírati, stromy kolomaznými pásy oblepovati.

Ve dvoře

Len mědliti, ovoce sušiti, přebírati ovoce a kulovatiny ve sklepech, víno přepouštěti, sklepy neucpávati, seno vázati, mlátiti, dříví štípati, opravovati vodovody.

Ve včelníku

Ouly proti škůdcům chrániti.

Archiv, Krásná paní 2013

Pel-mel
Jane Russell Strava na podzim