Úvod Magazín Příbram

Příbram

Statek zvaný Příbram patřil počátkem třináctého století urozenému velmoži Hroznatovi. Ten se zde však příliš nezdržoval a nakonec vstoupil do kláštera v Teplé a svůj majetek věnoval církvi. A tak v roce 1216 pražský biskup Ondřej koupil od kláštera v Teplé „statek řečený Příbram“ a začal budovat jedno ze svých panství. Kolem biskupského sídla vyrůstalo městečko s právem tržním a s kostelem sv. Jakuba – centrum statku s několika vesnicemi.

Vítejte v… Příbrami

Najít ji můžeme zhruba 60 kilometrů jihozápadně od Prahy. První písemná zmínka o tomto městě na úpatí Brd pochází z roku 1216.

Statek zvaný Příbram patřil počátkem třináctého století urozenému velmoži Hroznatovi. Ten se zde však příliš nezdržoval a nakonec vstoupil do kláštera v Teplé a svůj majetek věnoval církvi. A tak v roce 1216 pražský biskup Ondřej koupil od kláštera v Teplé „statek řečený Příbram“ a začal budovat jedno ze svých panství. Kolem biskupského sídla vyrůstalo městečko s právem tržním a s kostelem sv. Jakuba – centrum statku s několika vesnicemi.

Velký přelom přinesla třicetiletá válka, která město zpustošila drancováním armád obou soupeřících stran. Výsledek války odsoudil Čechy, dosud převážně utrakvistické, k násilné rekatolizaci. V Příbrami byl náboženský převrat ještě uspíšen tím, že tamější mariánská kaple Svatá Hora proslula v širokém okolí jako nejslavnější poutní místo v Čechách.

Mezi pozoruhodnosti, které by návštěvník Příbrami neměl opomenout, patří právě národní kulturní památka Svatá Hora. Toto známé evropské mariánské poutní místo, barokní architektonický skvost, se již více než 300 let tyčí nad městem ve výšce okolo 590 metrů. Podle pověstí se počátky kultu milostné sošky P. Marie Svatohorské vážou k působení arcibiskupa Arnošta z Pardubic v polovině 14. století, který měl dle legendy sošku P. Marie sám vyřezat z hruškového dřeva. Rozhodující význam měl v historii Svaté Hory rok 1647, kdy do té doby poměrně málo známou kapli získali jezuité a podle plánů C. Luraga a P. B. Šlajera ji začali přebudovávat na honosný chrám.

Jednou z historicky nejvýznamnějších staveb Příbrami je Zámeček - Ernestinum, původně dřevěná tvrz církevních majitelů panství, tyčící se několik desítek metrů od náměstí T. G. Masaryka. Přestavba dřevěné tvrze v kamenný hrádek, jádro dnešního Zámečku - Ernestina, proběhla ve čtrnáctém století. Stavba citelně utrpěla za husitských válek, v době třicetileté války a také mnoha nevhodnými stavebními úpravami. Do dnešního dne se proto dochoval pouze na východní straně gotický arkýř kaple s žebrovou klenbou a ještě několik dalších prvků.

Pro milovníky techniky a historie stojí za zmínku Hornické muzeum. Patří k nejstarším muzeím v České republice. K jeho nejvzácnějším exponátům se řadí státem chráněné technické památky - parní těžní stroj Vojtěšské šachty z roku 1889, parní těžní stroj dolu Anna z roku 1914, důlní kompresor z dolu Generál Štefánik z roku 1928 a vodní kolo dolu Drkolnov z 19. století. Bližší informace o expozicích je možno najít na internetových stránkách muzea: http://www.muzeum-pribram.cz.

 Do Příbrami Vás pozval její obyvatel Tomáš Hauptman

Cestování
Ředkvička Violanta – Cecilie a Tizian