Úvod Magazín Polička – město Bohuslava Martinů

Polička – město Bohuslava Martinů

Polička je útěšné město v klínu Českomoravské vrchoviny, známé především jako rodiště světoznámého hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Světlo světa spatřil v maličké světničce ve věži kostela sv. Jakuba, kde jeho otec kromě ševcování zastával funkci pověžného, jehož úkolem bylo včas občany varovat při vzniku požárů, které město v minulosti několikrát zpustošily.

Kromě význačného rodáka se Polička může pochlubit i tím, že s celým přilehlým regionem leží v „civilizací“ zatím příliš nedotčené přírodě.

Město, zapsané jako památka UNESCO, leží v nadmořské výšce 555 metrů. Založil je roku 1265 král Přemysl Otakar II., který si přál, „aby království jeho bylo ozdobováno zakládáním měst“, neboť byl přesvědčen, že „v hojnosti lidu je sláva knížecí“. Důvody měl ale také ryze praktické - šlo o ochranu pověstné stezky Trstěnické, vedoucí od pradávna z Čech na Moravu (z Prahy do Brna).

A jak Polička ke svému jménu přišla? Podle jedné verze se tak stalo poté, co král Václav I. se svým vojskem na počátku 13. století porubal do posledního muže loupeživou hordu, drancující a pálící vesnice, zabíjející cestující, kupce, poutníky i pokojné obyvatele podél Trstěnické stezky. Na paměť onoho vítězství prý bylo bojiště nazváno Poliček, protože tu byl dán políček nepříteli. Druhá verze praví, že Přemysl Otakar II., když jel se svou družinou Trstěnickou stezkou, spatřil v pralesní divočině krásné políčko, jež se mu velice zalíbilo, takže zvolal: „Toť je políčko!“ A to jméno již stávajícímu městu zůstalo.

Za uplynulých téměř 750 let se z královského města Poličky stalo moderní kvetoucí město. Návštěvníkům nabízí k prohlídce nejen mnohé kulturní památky, ale také svou pohostinnost. Jistě nelze vyjmenovat všechno, tak se zmíním jen o tom nejdůležitějším.

Nemnoho měst v Evropě se může tak jako Polička chlubit zachovaným uceleným věncem hradeb s baštami ze 14. století, které kdysi chránily vnitřní město proti vetřelcům. Na jejich ochoz lze vystoupit. Vně hradeb, v ulici se symbolickým názvem Na Bídě, je zachováno několik historických domků „přilepených“ k hradbám, v nichž kdysi bydlela chudina. Nyní je tam cukrárna, stylová restaurace Šenk nožíře Dobroty s dobrou kuchyní a několika ubytovacími místy. Před lety restauraci při návštěvě města navštívil prezident Václav Havel.

V rozrůstajícím se městě jsou pochopitelně k dispozici ještě další ubytovací a stravovací kapacity s osobitým koloritem. Mnozí potenciální návštěvníci jistě přivítají informaci, že od roku 1517 dodnes se v Poličce vaří pivo, jehož kvalita je potěšitelná. Dobře se najíte například v restauraci Jordán kousek od pošty, v hotelu Pivovar pod kostelem sv. Jakuba, v Hereštově krčmě na Palackého náměstí. To je přehlídkou tvorby sochaře Jiřího Pacáka, vévodí mu nádherný morový sloup, dvě kašny s chrliči a barokní radnice, v níž je umístěna galerie s pozoruhodnými obrazy významných autorů, horáckým sklem a plastikami, velmi ceněna je ucelená sbírka obrazů rakouského rodu Hohenemsů. Velkou nabídkou kulturních zážitků i výchovných programů je známé Městské muzeum, které právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí, včetně Památníku Bohuslava Martinů, aby bylo město připraveno na oslavy 120. výročí Mistrova narození v roce 2010. Místo jeho posledního odpočinku najdete na starém hřbitově s kostelem sv. Michaela, kousek od vchodu vlevo – v rodinné hrobce spočívá, po mnoha peripetiích, společně s rodiči a manželkou Charlotte.

Díky vedení městského úřadu kypí ve městě bohatý kulturní život. Stará se o to především personál Tylova domu a Divadelního klubu. Rámec města už dávno překročily každoročně pořádané akce: multižánrový festival Polička 555 (viz nadmořská výška), Martinů fest a Jazzový festival. Na město se zhruba deseti tisíci obyvateli je to docela pěkné sousto, co říkáte? Kromě těchto velkých akcí se v obou zmíněných zařízeních něco děje téměř každý den, svůj oblíbený žánr si může najít mládež i dospělí. K majetku Poličky patří i hrad Svojanov, který je v sezoně oblíbeným cílem nejen turistů (možnost ubytování), ale i milovníků kultury, mezi nimiž je pojmem tzv. Svojanovské kulturní léto (divadlo, koncerty, výstavy, šermířská klání, staročeské jarmarky aj.).

Město přeje i sportovcům. V nedávné době se mu například podařilo dobudovat zimní stadion, a splnit tak sen několika generací hokejistů a vůbec příznivců bruslení. Připravuje se jeho využití i v letním období. Lyžařům slouží sjezdovka s vlekem. Cyklisty jistě potěší vyznačené cyklostezky, směřující ke kulturním památkám a významným místům. Milovníci vody si najdou cestu ke krytému plaveckému bazénu, v létě ke koupališti.

Pokud pozvání do Poličky přijmete, budete vítáni. Nudit se tu určitě nebudete.

Ladislav Vrabec, Archiv, časopis Krásná 2007

Cestování
Rizika hladovek Skořicovník kafrový