Úvod Magazín Beatrix Potter - Petr Králík

Beatrix Potter - Petr Králík

Beatrix Potter (28. 7. 1866–22. 12. 1943) Významná osobnost anglické literatury, autorka knih pro děti, jež se od svého vydání nepřestaly prodávat ve velkém. Velkou část svého života věnovala ochraně anglického venkova a díky ní se podařilo zachovat kraj Lake District v oblasti Cumbrie. V roce 2006 dostal životní příběh Beatrix i svou filmovou podobu, hlavní hrdinku ztvárnila Renée Zellweger, které role vynesla ocenění Zlatý glóbus. Film měl i negativní kritiku, která poukazovala hlavně na několik historických nepřesností, jako bylo například přehozené pořadí vydání knih nebo špatná datace.

Coby mladá dáma z viktoriánské anglické společnosti byla, na rozdíl od svého bratra, který byl poslán na studia, vyučována guvernantkou doma, tak jak se na onu dobu slušelo a patřilo. Na své okolí Beatrix vždy působila spíše introvertně a bázlivě, nicméně ve svém deníku, který si zašifrovaný vedla, se ukazuje, že už jako velmi mladá měla ostrý jazyk, vyhraněné názory a pro kritiku svých kolegů umělců nešla daleko. Ráda se věnovala skicám a malování a v její tvorbě se objevovalo zejména to, co měla nejraději. Příroda a zvířata.

Beatrix byla zejména expertkou na houby a lišejníky. Její ilustrace stélek lišejníků a spor hub patří mezi to nejlepší, co mykologie a lichenologie na přelomu 19. a 20. století vytvořila. I přesto Beatrix doba nepřála a její podaná žádost o přijetí mezi studenty Královské botanické zahrady byla zamítnuta, neboť toto studium bylo otevřené pouze mužským uchazečům. Dokonce i její – dodnes velmi ceněné – mikroskopické ilustrace klíčení spor hub musel před Společností lichenologů prezentovat místo ní její strýc sir Henry Enfield Roscoe, protože jako žena neměla do klubu přístup. Ze stejného důvodu Královská společnost odmítala publikovat její odborné práce a omluvy za tuto diskriminaci se jí dostalo až dlouho po smrti roku 1997.

V roce 1893 napsala a nakreslila pohádku, která u nás vyšla pod názvem Pohádka o Petru Králíkovi. Původně to byla pozornost, kterou chtěla potěšit nemocného chlapce, pro velký úspěch u přátel a rodiny se však rozhodla pohádku vydat. Nejprve nenašla jiný způsob, a tak si o osm let později sama zaplatila 250 výtisků coby vánoční dárky pro své okolí a přátele rodiny. Díky obrovským ohlasům objednala hned o dva týdny později dalších 200 kopií a tehdy začínalo být jasné, že pohádka by mohla mít celostátní úspěch. Přesto musela Beatrix bojovat s dobou a předsudky, koneckonců, byla „pouze“ žena. V roce 1902 však nakladatelství Frederick Warne & Co vydalo 8000 kopií Pohádky o Petru Králíkovi a od té doby probíhá dotisk až do dnešního dne a kniha byla přeložena do desítky jazyků.

Následovaly další knihy, velký úspěch a sláva, ale také velká životní rána. Beatrix, jež se během přípravy své první knihy zamilovala do jednoho svého vydavatele, ač měla bojovnou povahu a odvážného ducha, neuměla dost dobře oponovat své matce. Ve chvíli, kdy ji Norman Warne, jeden z bratrů vlastnících rodinné nakladatelství, požádal o ruku, Beatrix se nechala přemluvit právě svou matkou, aby své zasnoubení ponechala v tajnosti alespoň pár měsíců. Rodina předpokládala, že se sňatek, se kterým nesouhlasili, nikdy neuskuteční a až rozmar mladou Beatrix přejde, vezme si někoho více na úrovni. Toho roku Beatrix odcestovala s rodiči do letního sídla v Lake District v Cumbrii. S Normanem si dopisovali a plánovali podzimní zásnuby, hned jak přesvědčí rodinu Beatrix, že to se svou láskou myslí vážně. Ke svatbě bohužel nikdy nedošlo. Norman náhle zemřel a Beatrix se do města stihla vrátit až den po jeho pohřbu.

Tehdy se na dlouhou dobu uzavřela do sebe. Většinu času trávila malováním a ve společnosti svých malých kreslených přátel. Koupila v Lake District farmu, a protože v té době hrozila tomuto kraji v severní Anglii likvidace průmyslovými a stavebními společnostmi, začala za vydělané peníze za pohádky kupovat další a další farmy. Pomohla založit Fond na ochranu kraje a ve svých sedmačtyřiceti letech se vdala za jeho právního poradce. Když Beatrix Potter zemřela, zanechala po sobě nejen kreslené postavičky, jejichž příběhy těší dodnes miliony dětí po celém světě, ale také přes 15 farem a 4000 akrů zachovalé půdy s jezery a lesy, která se pro příští generace dochovala pouze díky ní.

Pod českým názvem vydala Beatrix Potter tyto knížky: Pohádka o Petru Králíkovi (1901), Krejčík z Gloucesteru (1902), Pohádka o oříškové veverce (1903), Pohádka o Benjamínku Králíčkovi (1904), Pohádka o Jeremiáši Rybářovi (1906)

Archiv, časopis Krásná, 2010

Pel-mel
Desatero BÝK – Ondřej Soukup A přece se točí