Úvod Magazín Nepál: Co turista neuvidí - Unicef (Orlando Bloom)

Nepál: Co turista neuvidí - Unicef (Orlando Bloom)

Nepál, nádherná země ve středním Himálaji, je častým cílem ctitelů nezkažené přírody a vysokohorské turistiky a exotiky asijských zemí. Jakmile však Nepál navštívíte, dříve nebo později vás zarazí obrovský rozpor mezi krásou přírody a chudobou většiny obyvatel a všudypřítomná dřina, kterou musejí vynakládat, aby se jakžtakž uživili.

Ženy v ohrožení

Dvacetiletá Kumari netušila, že za to, co je v životě ženy považováno za nejkrásnější událost, téměř zaplatí cenou nejvyšší – vlastním životem. Vesnice Phidim v hornaté části Nepálu, odkud Kumari pochází, patří k nejméně dostupným místům v zemi. Trvalo dlouhé tři dny, než ji v bolestech rodina donesla na nosítkách do nejbližšího zdravotnického střediska. Tam sestra zjistila, že z porodních cest vyčnívá ruka dítěte, a že tedy bude nezbytný císařský řez. Ten však může provést pouze kvalifikovaný lékař – a to znamená dalších šest hodin chůze do okresní nemocnice. Když tam Kumari donesli, ukázalo se, že lékař mezitím bohužel odjel do hor provést testy v komunitě, kde bylo podezření na propuknutí lepry. Kumari i jejího malého chlapce nakonec zachránil sanitní vůz poskytnutý organizací UNICEF, který ji během dalších tří hodin převezl do nemocnice ve městě Ilam.

Každý rok na světě přibližně 530 tisíc žen v podobné situaci zbytečně umírá – protože se včas nedostaly do nemocnice, protože nebyly ošetřeny kvalifikovaným lékařem, protože byly nuceny rodit bez pomoci a ve zcela nedostatečných hygienických podmínkách.

Na druhý pohled

Nepál, nádherná země ve středním Himálaji, je častým cílem ctitelů nezkažené přírody a vysokohorské turistiky a exotiky asijských zemí. Jakmile však Nepál navštívíte, dříve nebo později vás zarazí obrovský rozpor mezi krásou přírody a chudobou většiny obyvatel a všudypřítomná dřina, kterou musejí vynakládat, aby se jakžtakž uživili. Velice obtížné životní podmínky mají zejména obyvatelé vesnických komunit, ať v horských oblastech na severu, nebo v zemědělských regionech v jižní části země. Jejich situaci ještě zhoršil vleklý, deset let trvající protivládní ozbrojený konflikt, který za sebou zanechal tisíce mrtvých, silně omezil základní služby obyvatelstvu včetně školství, vedl k rozpadu rodin i celých komunit. A jak tomu u ozbrojených konfliktů bývá, nejvíce postihl ty nejbezbrannější – ženy a děti.

Země se vyznačuje špatnou dostupností zdravotní a sociální péče, vysokou úmrtností dětí do pěti let věku i vysokou mírou úmrtnosti matek při porodu. Nejčastější příčinou těchto úmrtí (více než 60 %) je podvýživa a infekční nemoci, ve smrtící kombinaci s náročným terénem vysokých hor či odlehlých oblastí džungle, v nichž velká část komunit žije a kudy nevedou silnice ani elektrické a telefonní rozvody. Dostat se k lékaři či přivolat kvalifikovanou pomoc je pak záležitostí mnoha hodin až dní. Veliký podíl na vysoké úmrtnosti dětí ve venkovských odlehlých oblastech má také nedostatečná hygiena, spojená s tradičním způsobem života, a nedostatek pitné vody – většina obyvatel je odkázána na přirozené zdroje vody, které jsou většinou zdravotně závadné.

Orlando Bloom: Někdy stačí směšně málo

Zkušenosti UNICEF z řady zemí dokazují, že nejúčinnější pomocí při odstraňování těchto problémů jsou vzdělání a osvěta. Vzdělání dává lidem větší možnosti uplatnit se, osvěta a vzdělání mohou odstranit mnohé problémy, které vyplývají z lidské neznalosti nebo škodlivých tradic, jako jsou nemoci z nedostatečné hygieny a podvýživy nebo např. předčasné sňatky – další velký problém dívek ve venkovských oblastech Nepálu.

„Ať už mě život zanese kamkoli, těžko někdy zapomenu na těch pár hodin, co jsem strávil s vesničany vysoko v horách v oblasti Kalika,“ vzpomíná na svou návštěvu Nepálu herec Orlando Bloom, který zemi navštívil loni v prosinci jako vyslanec dobré vůle UNICEF.

„Jeden ze zdejších mužů mi ukázal kopec, kam vesničané nosili těla svých zesnulých dětí. Věřili, že zde jejich duše straší, a kopci se vyhýbali. To už je ale minulost. Během posledních let byly v oblasti vybudovány studny s pitnou vodou a do vesnice pravidelně přijíždí lékař. Loni již na kopec nepřibylo ani jediné dítě. Někdy k záchraně života stačí opravdu směšně málo.“

Co může UNICEF pořídit za váš příspěvek:

  • 29 Kč Očkování jedné matky proti neonatálnímu tetanu
  • 1920 Kč Malý terénní motocykl pro komunitní zdravotnické centrum rychlé pomoci (Basic Health Unit)
  • 5752 Kč Porodnická souprava pro zajištění 50 sterilních porodů (obsahuje mj. stetoskop, lékařské kleště, nůžky, skalpel, porodnické váhy, jednorázové rukavice, jehly a injekční stříkačky, umyvadla, zástěry, dezinfekční prostředky, léky, obvazový materiál)

Archiv, časopis Krásná 2007

Pel-mel
Nech toho! Kdo je to? Ryby