Úvod Magazín Kdo je to? Ryby

Kdo je to? Ryby

Italský skladatel, představitel verismu. Jeho opery, většinou s exotickými náměty, tvoří dodnes trvalou součást operního repertoáru a těší se zájmu mezinárodního publika i oblibě pěvců.

1. Italský skladatel, představitel verismu. Jeho opery, většinou s exotickými náměty, tvoří dodnes trvalou součást operního repertoáru a těší se zájmu mezinárodního publika i oblibě pěvců. Jsou psány s jedinečným citem pro dramatické vypětí situací, pro vyhraněné lidské typy a jejich psychologický vývoj a ideálně využívají možností rozvinutého pěveckého umění. Roli Minnie z opery Děvče ze Zlatého západu např. roku 1910 mistrně ztvárnila Ema Destinnová a jejím partnerem byl Enrico Caruso. Další slavné opery tohoto skladatele: Manon Lescaut, Bohéma, Tosca, Madame Butterfly, Turandot.

2. Český herec, od roku 1920 člen Národního divadla, kde zahrál mnoho význačných rolí ve hrách W. Shakespeara, N. V.Gogola a dalších významných autorů. Známější byl jako filmový představitel zejména komických, ale i charakterních rolí (Dobrý voják Švejk, Modrý závoj, Přijdu hned, Kavárna na hlavní třídě, Divotvorný klobouk). Nositel jeho jména i pokračovatel jeho divadelního a filmového umění je jeho vnuk, současný český herec.

3. Holandský malíř a grafik, narozený roku 1606. Vyšel z Caravaggiova barokního realismu a vytvořil osobitý styl s temnosvitem jako důležitým vyjadřovacím prostředkem. V podobiznách vyúsťují snahy o prohloubení poznání člověka, o zachycení jeho vnitřního života a životního údělu. V prvním období vytvořil dramatizované biblické náměty v interiérech (Simeon v chrámu, Diana v lázni), ve druhém období skupinových portrétů rozvinul sjednocení obrazu světlem (Anatomie dr. Tulpa, Noční hlídka). Pozdní dílo charakterizuje hluboké zvnitřnění a vytříbení malířského stylu, založeného na bohatství valérů a uvolněnosti rukopisu (vlastní podobizny, Návrat ztraceného syna, Židovská nevěsta). Jeho dílo představuje jeden z vrcholů holandského malířství.

Giacomo Puccini, Saša Rašilov, Rembrandt Harmensz van Rijn

Zdroje: Malá československá encyklopedie, Academia 1987, Velká všeobecná encyklopedie Diderot 2001

Archiv, časopis Krásná 2007

Pel-mel
Nepál: Co turista neuvidí - Unicef (Orlando Bloom) Elizabeth Taylor – strom až do nebe