Úvod Magazín Měsíc zahradníkem - Leden

Měsíc zahradníkem - Leden

Co dělat v lednu na zahradě, v ovocných sadech, ve dvoře, ve včelníku a dalších pro pěstitele důležitých místech?

Na poli a lukách

Vyvážeti hnojůvku, zem a bahno z rybníků kopati, sbírati a vyvážeti mrvu chlévskou a hnojiva pomocná. Závěje sněhové uklízeti, vody sváděti a brázdy i svodnice opravovati. Kamení poklízeti, bodláčí mýtiti. Zavlažovací strohy prohlížeti. Nemrzne-li, orbu opakovati.

Na chmelnici a vinici

Hnůj všeho druhu přivážeti, zvláště hnojůvku rozlévati. Tyčky poříditi a chystati.

V zahradě

Pařiště opravovati a hnojem opatřiti, zakládati chřestoviště, ořezávati živé ploty, hnojiti, a nemrzne-li, hnůj zarývati.

V sadech ovocných

Obírati housenky, suché větve odřezávati a zdravé čistiti, kůly svážeti a povřísla k nim chytati. Holé stromy proti zajícům obalovati.

Ve dvoře

Vyklízeti záchody a zakládati komposty, mlátiti, zvlláště za mrazivých dnů, len a jetel, opatrovati jámy řepové a bramborové, povřísla plésti do zásoby, obilí na sejpkách přehazovati, sklepy vyvětrávati a zeleninu vnich před mrazy ošetřiti. Ledy voziti, nářadí v kůlně opravovati.

Ve včelníku

Opatrovati ouly slamou, rohožkami neb houněmi před mrazem, svítí-li slunce, nastýlati slámy před ouly, aby se včely čistily.

Archi, Krásná paní 2013

Pel-mel
Chuť žít je lepší než optimismus (2. díl) Kdo si hraje, nezlobí!