Úvod Magazín Intuitivní numerologie, čísla v nás a čísla kolem nás, číslo 1

Intuitivní numerologie, čísla v nás a čísla kolem nás, číslo 1

Životní jednička, je-li posílena ještě dnem 1., 10., 19., 28., jako silná individualita je vždy nezávislá a kreativní. Je originální – cítí se jiná než druzí, mnohdy se chová tak, jak se cítí. Vnitřně má odlišný náhled na život, na jeho prožívání. Často nesnáší kritiku, která se týká její osoby. Je však ochotna vnitřně o ní přemýšlet. Je si vědoma vlastní hodnoty. Je autoritou.

Důležité pro ni jsou postavení, vedoucí role, soběstačnost. Zřídkakdy potřebuje ostatní čísla.

Chce prosadit svou vůli, samostatně jednat, řídit. Chce mít značnou odpovědnost, pracovat po svém, „být na výslunní“. Vyžaduje úctu, respekt. Touží po uznání. Potřebuje obdiv, kvalitní společnost. Bez opravdových sympatií a skutečného přátelství nemůže žít. Je-li však uražena její hrdost nebo je-li vnitřně něčím zasažena, umí být velmi nepříjemná, až agresivní. Je-li ignorována, stává se nebezpečnou. Dokáže jít chladnokrevně za svým cílem.

Čím více jedniček odhalíme, tím více energie musíme vydávat.

Není-li síla této energie smysluplně usměrňována a kreativně využívána, může se zvrátit v prosazování a potvrzování sebe a svého světa. V potřebu dokazovat, bojovat, sledovat jen své vnější zájmy. Často nevědomostí prohlubovat pocit oddělenosti. „Přetlak“ se může projevit velmi destruktivně – v psychice, ve fyzickém těle, v soužití s blízkými, v profesních vztazích. Ničivá síla, podobná síle sopky, likviduje vše.

Jak ovládnout tuto sílu?

Je nutné zbavit se předsudků, sebeklamů, iluzí, úzkostných představ, omezení, očekávání. (Rovnováha = podělit se o tuto energii – rodina, kreativní činnost, přátelé, společnost, charita, odpočinek, pobyt v přírodě, spánek). Zralost a svobodná volba každého určuje, bude-li tato síla použita pozitivně – konstruktivně nebo negativně – destruktivně.

Chybí-li jednička nebo vyskytne-li se jen jedna.

Tito zrozenci neradi hovoří o sobě. Uzavírají svůj vnitřní svět před druhými.

Vědí, ale neumí zformulovat své pocity slovně. Nevidí důvod, proč sdělovat ostatním, co cítí, co právě prožívají. Často se vinou vlastní tvrdohlavosti dostávají do izolace. Očekávají, že druhé napadne, o co jde. Potlačují-li však své emoce příliš dlouho a nekomunikují – „otravují-li se však vnitřně svými mentálními jedy“, onemocní. (Nemoce = nerovnováha. Něco v životě není, něčeho je moc. Chybí-li emoce, přicházejí často nemoce).

Ale jak se mají druzí dozvědět, o co jde? (Nevyjádřené = neslyšené.)

Síla jedničky dovedená do dokonalosti.

Dozrává přes intelektuální vědění k moudrosti. Stává se vnímavou pro potřeby druhých. Je důvěryhodná a spolu s osobní přitažlivostí, silou vůle a nenapodobitelnou důstojností zdolává překážky, které jí život přináší. Nachází smysl života a svou opravdovou silou je inspirací pro ostatní. Cítí potřebu ochraňovat slabé. Pomáhá, moudře vede, inspiruje, organizuje a zlepšuje svou tvůrčí kreativitou životy mnohých.

Symbol jedničky je SLUNCE

lev/oheň/žár, srdce, odvaha – OTEC – NEBE – BŮH ve sjednocení patří ke Slunci – luna/voda, chlad – MATKA – ZEMĚ – BOHYNĚ

Slunce ovlivňuje

vědomí, zrak, srdce, ego, osobnost, tvořivou složku sebevyjádření, hrdost, věrnost (fáze cyklu 24 hodin v sobě nese širokou škálu aspektů). Energie Slunce patří všem. Svítí pro všechny stejně. Postavení Slunce podporuje velkorysost, štědrost nebo rozhazovačnost.

S odvahou musí jedinec každý den vykročit. Stejně jako Slunce pozorovat vědomě celý svět, ale také se učit zastavit, nechat prostor jiným, učit se i odpočívat. Nebát se poznat protiklad (luna) – pochopením pocitů, proniknut vlastní silou i volbou k neviditelnému světu podvědomí. Vyrovnáním energií nalézt harmonii a rovnováhu. 

Můžete přečíst sobě i svým blízkým pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda – prožijte si ji v hlubším slova smyslu.

Písmena jedničky

A, I, J, Y, Q (řazení čísel podle chaldejskohebrejské kabaly) – A, J, S (pracujete-li se systémem, který řadí abecedu pod čísla 1–9).

Den jedničky

neděle – (první den v mnoha kalendářích světa – den, který neznamená, nedělejme nic, ale naopak dělejme, co nás těší, co nás rozzáří, pak si skutečně odpočineme a „nespálíme“ ty, do kterých často svou nenaplněnost projektujeme).

Měsíce, ve kterých se při zápisu do mřížky objeví jedničky, musíme chápat vždy jako vliv astrologický.

  1. – leden ovlivňuje charakter Vodnáře (Uran) – Osvobození (změna) 10. – říjen ovlivňuje charakter Váhy (Venuše) – Vyrovnanost (harmonizace) 11. – listopad ovlivňuje charakter Štíra (Pluto) – Hloubka (transformace) 12. – prosinec – ovlivňuje charakter Kozoroha (Saturn) – Pevnost (práce na sobě)

Tarot

l = Mág (Mistrovství – každý z nás je kouzelníkem – tvůrcem svého života, osudu) 10 = Kolo štěstí (Nová příležitost, nadhled, šance, nový cyklus) 19 = Slunce (Optimismus, radost, plnost, moudrost uskutečnění).

Barva

bílá (spektrum všech barev) červená (barva krve, síly, života, 1. čakra – základní, uzemňující).

Kámen

diamant (jasnost, ryzost, ostrost, tvrdost) granát, rubín (energie, vitalita, přátelství).

Runy

1 = primární síla, plodnost, bohatství, vklad, zodpovědnost udržet dané, „Bílý býk“, dvojče (soulad mužské a ženské síly – Libido – Kundaliny)

10 = AR, Bůh, Orel, Áres/Mars, jaro, duchovní inspirace, posel, slunce a zlato, smysl práce, zachování řádu, výdrž, neochvějnost, král vzduchu, (ústa, vdech, řeč, slovo, moudrost).

Čínská kosmologie (pracuje s lunárními cykly)

V Knize proměn se říká, „JEDNO je prázdné, přesto je původem dvou“ – jinu a jangu. Tyto protichůdné energie jsou v neustálém pohybu, v neustálé proměně. Projevem tohoto pohybu je pět prvků a šest energií – (dřevo – vítr, oheň – teplo, žár, země – vlhko, kov – sucho, voda – chlad).

K jedničce patří voda

Voda je zdrojem tvoření, počátkem života. Váže na sebe chlad, který stahuje, zpevňuje. Proudí, ovlivňuje, neúnavně ohlazuje vše, co se jí staví na odpor.

Další spojení

Noc, sever, zima, moře, novoluní. Merkur, cesta, směr, kariéra. Ledviny, uši, kosti, kostní dřeň, močový měchýř, vlasy. Spánek, strach, hrůza, děs. Intuice, inteligence, schopnost komunikace, soustředěnost, přesvědčivost vychytralost.

Úkol pro vás:

Kolik jedniček najdete ve svém datu narození, v písmenech – ve jméně, v příjmení? Zkuste si uvědomit, kolik energie, vnitřní síly, síly vůle a schopností máte. Jste si toho vědomi? Co využíváte? Nebo si je vůbec neuvědomujete?

Uvědomte si, po čem toužíte, co chcete, čím chcete být.

Co proto já sám/sama udělám a mohu udělat? Chci to – mohu to udělat?

Hranice a omezení vznikají často jen v naší mysli.

Naučme se vidět jedinečnost svého zrození. Vychutnávejme si každý, právě probíhající okamžik. Každý pocit, který nám umožní přijímat i dávat. Vidět sílu ve spojení hvězd, stromů, rostlin, lidí i věcí. Přestaňme se skrývat před sebou i před ostatními, chceme-li být viděni a milováni. Dejme a bude nám dáno. Jsme opravdu schopni uvědomit si, že dostáváme často to, co dáváme, co si pěstujeme, co jsme opravdu zaseli?

 

 Archiv, časopis Krásná, 2005

Pel-mel
Helmut Newton - Génius, legenda i zvrhlík Yves Saint Laurent