Úvod Magazín Internetová galerie INI

Internetová galerie INI

V dubnu letošního roku zahájila provoz nová galerie současného umění INI Gallery. Klára Adamcová je jednou z jejích zakladatelek. Vystudovala management muzeí a galerií v Praze a dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně. Pět let pracovala v Museu Kampa – Nadaci Jana a Medy Mládkových a následně pro sochaře Aleše Veselého. V oblasti výtvarného umění se pohybuje 10 let.

V dubnu roku 2011 zahájila provoz nová galerie současného umění INI Gallery. Klára Adamcová je jednou z jejích zakladatelek. Vystudovala management muzeí a galerií v Praze a dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně. Pět let pracovala v Museu Kampa – Nadaci Jana a Medy Mládkových a následně pro sochaře Aleše Veselého. V oblasti výtvarného umění se pohybuje 10 let.

Co vás přimělo k otevření vlastní galerie?

INI Gallery jsme založily společně s kolegyněmi Karinou Kottovou a Terezou Jelínkovou, se kterými jsem se setkala během práce v Museu Kampa. Prvotním impulsem směřujícím k rozhodnutí otevřít vlastní galerii byla především touha po tvorbě vlastních výstavních projektů. Když jsme se však ponořily více do hloubky a pátraly po tom, zda je to vůbec možné a za jakých podmínek, znova a znova jsme narážely na skutečnost, že jak sami umělci, tak odborná veřejnost cítí, že kvalitních galerií je v Česku velký nedostatek. To se pro nás stalo jakýmsi hnacím motorem. Hned na samém počátku však vyvstala zásadní otázka – kde sehnat prostory a samozřejmě finance. Vzhledem k tomu, že jako nově vznikající projekt jsme nemohly počítat s jakýmikoliv granty či dotacemi, rozhodly jsme se pro formu virtuální galerie, která nevyžadovala tak vysokou vstupní investici.

Jak může existovat galerie pouze bez vlastních kamenných prostor?

Internetová galerie funguje jako „zázemí“ – jako prvotní informace o autorech, se kterými spolupracujeme, a o aktivitách, jimiž se zabýváme. To, že nemáme kamenné prostory, nám dává svým způsobem volnost. Vyhledáváme rozmanité výstavní prostory, a to jak klasické, tak alternativní, a výstavní projekty připravujeme každému výstavnímu prostoru na míru. Pokaždé tak vzniká jedinečná a neopakovatelná výstava. Snažíme se o velmi osobní přístup k autorům i návštěvníkům či klientům galerie. Naší snahou je vždy zájemce o umění seznámit s konkrétním autorem, přivést jej do ateliéru a co nejvíce mu přiblížit autorovu tvorbu i jeho osobnost.

Řada lidí má problémy s pochopením současného umění. Zdá se jim nesrozumitelné a nesmyslné. O čem současné umění vypovídá?

To je vlastně jeden z dalších důvodů, proč jsme se rozhodly otevřít vlastní galerii. S názorem, že současné umění je nesrozumitelné, se setkáváme velmi často. Svou činností bychom rády přispěly k tomu, aby se lidé současného umění přestali bát. Jde jen o to, být zvědavý, zvídavý a snažit se vnímat umění (a to nejen to současné) s otevřenou hlavou. Současné umění se mnoho neliší od toho starého. Jen se objevily nové techniky a média, které umělci využívají. A se stále narůstající otevřeností a propojeností celosvětové společnosti narůstá i řada přístupů a uměleckých názorů. Umění však podle mne vždy bylo, je a bude především nástrojem, pomocí kterého nám umělci zprostředkovávají svůj pohled na současný svět a dění kolem nich.

Vyplatí se investovat do (současného) umění?

Jak jsem již řekla. Umění má obrovskou výpovědní hodnotu o době, ve které žijeme. Stává se tedy svědectvím naší doby. Vedle obsahového či estetického rozměru však skýtá i velký investiční potenciál. Hodnota uměleckého díla jen zřídkakdy klesá a především u mladých autorů může naopak velmi rychle vzrůstat spolu s rostoucím úspěchem umělce. Mladé umění je navíc možné pořídit za relativně nízké ceny. A možnost objevit mladé autory dřív, než budou slavní, je více než lákavá.

Archiv, časopis Krásná 2011

Osobnosti a rozhovory
Desatero RYB - Simona Stašová Zvířata a lidé na cestách