Úvod Magazín Francouzské obrazárny doby pravěku (2. díl)

Francouzské obrazárny doby pravěku (2. díl)

Jeden z chlapců se spustil do otvoru a objevil velký vnitřní prostor i psa šťastně vrtícího ocasem. Druhý den vzali kluci provazy a lampy a objevili v jeskyni opravdový pravěký Louvre.

Jeskyně Pech Merle

Ještě působivější pro turisty je jeskyně Pech Merle nedaleko města Cahors v jihozápadní Francii. Zde lovci doby magdalénské objevili skalní výběžek ve tvaru koňské hlavy a využili přírodní útvar tak, že k němu žÏ „jen“ domalovali tělo zvířete. Někdy se o zdejším umělci tvrdí, že byl i prvním vynálezcem pointilismu, to jest použití barevných bodů v obraze, které známe díky modernímu malíři Seuratovi. Koně v Pech Merle jsou pokryty řadou červených puntíků, ale ty se objevují nejen na jejich těle, ale i v okolí, takže zřejmě šlo o symbolický prvek. Pravěký tvůrce se nám i „podepsal“. Kolem zvířat najdeme negativní otisky rukou, vytvořené zřejmě tak, že malíř přiložil ruku na skálu a z úst vyprskl barvu. Jde o první umělecké „signatury“ ovšem s tím, že podobná vyobrazení měla nejspíše magický význam.

Jeskyni Pech Merle, objevenou v roce 1922 amatérskými jeskyňáři, označil slavný francouzský badatel abbé Henri Breuil za jednu z nejkrásnějších památek paleolitického malířství v působivém prostředí přírodního paláce. Jeho architekturu vytvářejí mohutné krápníkové útvary. Divákům se během čtyfiicetiminutové prohlídky nabízí sedm sálů s malbami, kresbami a rytinami z různých období, což umožňuje vzájemné srovnání časově často vzdálených stylů.

Stopy pravěkých lidí

Malou raritou jsou stopy dvou pravěkých lidí, které se zachovaly v měkké hlíně. Podle velikosti chodidla antropologové odhadli, že jeden z tehdejších návštěvníků musel být vysoký kolem 165 a druhý 125 centimetrů – možná šel otec ukázat svému synovi namalované obrazy. Občas se však při tom plazili po břiše, což současný divák naštěstí může jen konstatovat, neboť pro něj byly ve 20. století vyhloubeny širší průchody. Kromě lidí obývali jeskyni i medvědi: dodnes se tu najdou místa, kde si brousili svoje drápy. Jeskyně Pech Merle je dostupná jen po předběžné objednávce – denně pustí do nitra tohoto unikátního prostoru jen 700 návštěvníků. Kromě jeskyně je tu i malé muzeum pravěku nazvané podle abbého Lemoziho, který Pech Merle jako první odborně prozkoumal.

Seznamte se s výtvarnými technikami

Kresba uhlem je známá už od pravěku. Jako nástroj se v jeskyních používaly kousky ohořelého dřeva z ohniště. Kreslilo se rovnou na skalní stěny. Uhel si zachoval svoji oblibu mezi umělci. Začátečníkovi dovolí kresbu rychle opravit. Umožňuje také rychlou skicu i provedení motivu v nejmenších detailech. Uhel se vyrábí z větviček vinné révy, lípy, buku nebo vrby – ty jsou páleny ve vysoké teplotě za omezeného přístupu vzduchu. umělý nebo lisovaný uhel se vyrábí z jemného prachu černého uhlí. Uhel má různou měkkost, tvrdý se používá k detailnější kresbě. Hotové dílo je potřeba zafixovat, aby se nepoškodilo otíráním.

Umění a architektura
Sobecké geny a arogance síly Benátský karneval