Úvod Magazín Z kalendáře historického národa českého - Říjen

Z kalendáře historického národa českého - Říjen

Z kalendáře historického národa českého od Mistra Daniela Adama z Veleslavína a jeho pokračovatele Martina Jana Vochoče.

25. října L.P. 1861

se narodil v Kněždubě na Moravě český malíř Joža Uprka. Studoval na akademii pražské a mnichovské. Po prvé vystavoval na jubilejní výstavû v Praze r. 1891, kde rázem okouzlil diváky živým a barvitým podáním krásy moravského venkova. Roku 1894 vytvořil svůj nejslavnější obraz Pouť u sv. Antoníčka. Uprka viděl a zachytil s nevšední bezprostředností půvab lidového folkloru moravského a jeho dílo má vedle vysokých hodnot uměleckých i význam jedinečného dokumentu národopisného.

26. října L.P. 1765

se narodil v Praze český básník a dramatik Václav Jan Šimon Thám. Studoval v Praze filosofii a dosáhl hodnosti doktorské, avšak záhy se rozloučil se slibně započatou kariérou úředníka a cele se věnoval českému divadlu, které bylo jeho životní láskou. Překládal dramata z němčiny a sám se pokoušel o první původní hry Vlastu a Šárku, Břetislava a Jitku, Švédskou vojnu v Čechách a Valdštejna. S divadelní společností putoval po kraji a zemřel v Haliči okolo roku 1816. Thámův básnický almanach Básně v řeči vázané představuje první novočeskou školu básnickou. Pestré a žalostné osudy Thámovy beletristicky vylíčil Al. Jirásek v románu F. L. Věk.

27. října L.P. 1845

se narodil ve Zbiroze veliký český básník Josef Václav Sládek. Studoval v Praze filosofii a přírodní vědy a prožil těžká a zajímavá léta českého novináře ve Spojených státech severoamerických i v Mexiku, kde získal rozsáhlé znalosti jazykové. Po návratu pracoval v redakci Národních listů a vyučoval angličtině na České obchodní akademii. Po Janu Nerudovi redigoval časopis Lumír. Sládek je výsostným mistrem formy básnické, jak ukázal i v Nových selských písních (1909) a v Českých písních (1892). Mistrně překládal Longfellowa, Barona, Burnse a Coleridge. R. 1894 začal překládat Shakespeara, jehož dramatická díla dovedl až k 33. svazku.

E. Chalupný: J. V. Sládek a lumírovská doba české literatury.

28. října L.P. 1918

prohlášeno bylo v Praze zřízení samostatného státu, býv. Československé republiky.

29. října L.P. 1787

ve Stavovském divadle v Praze poprvé hrána opera Wolfganga Amadea Mozarta Don Juan, v Praze dokončená.

30. října L.P. 1379

Václav, římský a český král, uvázav se dokonale království českému po smrti otce svého císaře Karla IV., potvrdil Starému aneb Většímu Městu pražskému všech privilegií a svobod. – Veleslavín cituje manuskript privilegia.

30. října L.P. 1840

se narodil v Malešově česko-americký novinář Karel Jonáš. Studoval v Praze techniku a věnoval se novinářství. Stíhán policejní persekucí, odešel do Spojených států severoamerických, kde vybudoval český tisk, představovaný zejména časopisy Slavie, Pokrok a Amerikán. Oblíben netoliko u Čechů, ale i u Němců, usedlých v Americe, povolán byl Jonáš k rozmanitým úřadům. Byl jmenován generálním konzulem v Petrohradě a obchodním zástupcem v Praze. Zemřel v Crefeldu v Porýní 15. ledna 1896 a jeho tělo převezeno do Prahy. Vydal česko-anglický slovník a několik brožur a příruček v jazyce anglickém i českém.

Kořenský: Cesty po světě, I., 102, OSN., XIII., 602.

31. října L.P. 1821

se narodil v Borovém u Přibyslavě český politik a spisovatel Karel Havlíček Borovský. Studoval gymnasium v Německém Brodě, potom filosofii a bohosloví v Praze. R. 1841 vyloučen z pražského semináře pro „nedostatečný prospěch a lehké zásady“, odešel na Rus, kde poznal současné literární směry ruské i polské. V revolučním roce 1848 zahájil schůzi Národního výboru, zvolen poslancem do sněmu zemského a říšského. Téhož roku počal vydávat Národní noviny, které byly po svém zastavení r. 1850 vystřídány Slovanem, ježÏ vycházel v Kutné Hoře. R. 1851 Havlíček souzen a osvobozen kutnohorskou porotou a po roce deportován do tyrolského Brixenu, kam jej následovala na čas i jeho choť Julie. Do vlasti směl se Havlíček vrátit až koncem r. 1855, kdy podlomen souchotinami, jim zakrátko podlehl. Havlíčkovy břitké epigramy a politické písničky se šířily po Čechách. Z delších básní vyniká alegorická skladba Křest sv. Vladimíra, vtipná pohádka Král Lávra a humorné vypsání vlastní deportace Tyrolské elegie.

31.října L.P. 1879

se narodil na Zlíchově u Prahy český písničkář Karel Hašler. Jako herec poprvé vystoupil ve smíchovské Aréně a v letech 1903–1916 byl u Národního divadla. Potom se věnoval kabaretu a získal si srdce lidí písničkami, které vyrůstaly z národní inspirace. Hašler je autorem několika operetních textů obratným režisérem divadelním i filmovým.

Pel-mel
Váhy (3. díl) Váhy a spravedlnost