Úvod Magazín Kdo je to? Blíženci VI.

Kdo je to? Blíženci VI.

Máte rádi hádanky? Poznáte, kdo byl například jeden z nejslavnějších učenců středověku, který byl pro pravdu svých objevů persekvován církví?

1/ Pražský židovský prozaik světové proslulosti, píšící německy. Kromě několika povídek vydaných za jeho života (Topič, Proměna, Venkovský lékař ) bylo jeho dílo vydáno až posmrtně. Slavné jsou jeho romány Zámek, Proces a Amerika. Zemřel v pouhých 41 letech roku 1924.

2/ Německý filozof a vědec, zakladatel německé klasické filozofie. Celý svůj život prožil v Královci, kde byl v létech 1770–1796 profesorem logiky a metafyziky tamější univerzity. V etice vycházel z přesvědčení, jež si vytvořil pod vlivem J. J. Rousseaua, že lidská osobnost představuje cíl sám o sobě a nesmí být pokládána za pouhý prostředek k realizaci jakýchkoli jiných úkolů. Za základní zákon mravnosti prohlásil formální vnitřní příkaz, tzv. kategorický imperativ. Řekl: „Dvě věci mne naplňují stále rostoucím úžasem: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně.“

3/ Český a římsko-německý král a římsko-německý císař, syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Jako panovník širokého politického i kulturního rozhledu usiloval o zvelebení českých zemí a jeho zásluhou se stala Praha sídelním městem římsko-německé říše. Roku 1348 založil univerzitu a nechal postavit mnoho významných staveb, z nichž většina stojí dodnes. Z jeho podnětu zřídil papež pražské arcibiskupství. Roku 1356 upevnil poměry v říši vydáním Zlaté buly. K českým zemím připojil Braniborsko a četná zahraniční území. Byl literárně činný a podporoval umění.

4/ Jeden z nejslavnějších učenců středověku, který byl pro pravdu svých objevů persekvován církví. Jeho původ je sporný. Je pokládán za Poláka, jinými za Němce. Jeho předkové pocházeli pravděpodobně z Čech. Povoláním hvězdář, jenž si vzal za úkol najít správné vysvětlení pohybu planet a Slunce. Svůj systém, zvaný heliocentrický, postavil na myšlence, že ve středu sluneční soustavy je Slunce, kolem něhož obíhají v kruzích planety. Jeho nejlepší dílo je De revolutionibus orbium coelestium. Zmíněný spis byl z opatrnosti před konfiskací věnován papeži Pavlu III. Učenec žil v letech 1473 až 1543.

Franz Kafka, Immanuel Kant, Karel IV., Mikuláš Koperník

Archiv, časopis Krásná 2008

Pel-mel
Bystrozraká mrkev Blíženec o Blížencích - Tereza Kostková