Úvod Magazín Střelec je rozený idealista (2. díl)

Střelec je rozený idealista (2. díl)

Dvojí podstata kentaura Cheiróna, zvířecí i lidská zároveň, zapříčiňuje i dvojí možný charakter lidí, kteří mají znamení Střelce v horoskopu tak či onak zdůrazněné.

Lidé narození ve Střelci

Dvojí podstata kentaura Cheiróna, zvířecí i lidská zároveň, zapříčiňuje i dvojí možný charakter lidí, kteří mají znamení Střelce v horoskopu tak či onak zdůrazněné. Na jedné straně to mohou být vysoce duchovní, mravní, po rozvoji a poznání toužící lidé, mířící k výšinám, na straně druhé však také buřiči a permanentní revolucionáři, cenící si pouze své svobody a nezávislosti. Jednou tak bývají Střelci lidmi nespoutanými a divokými, podruhé jsou to naopak konformisté, pro něž je nezbytná společenská hierarchie, kterou mohou ctít a uznávat.

Oba typy se však cítí být samy sebou jedině ve vzmachu, který je táhne ven, mimo sebe sama. Svět vnímají pouze tím, že ho přesahují. Rozptylují se, aby obsáhli věci v jejich souhrnu, aby rozšířili hranice a neustále posunovali meze. Touží po světle poznání, po něčem pozitivním, po úspěchu, chtějí si užívat, být veselí a optimističtí. Jejich hnacím motorem je idea, možnost setkat se s něčím novým, s nerozřešitelnou hádankou, nedosažitelným cílem, neuchopitelnou věcí. Hledají nové duchovní obzory, prožitky a vzrušení v neprobádaných oblastech, přitahují je vnitřní souvislosti všech věcí, ono velké „proč“, které umožňuje pochopit, proč je tento svět takový, jaký je.

Život Střelců, to je dobrodružství, cesta, hledání svatého grálu. Střelci touží jít stále dál a obsáhnout vesmír v celé jeho celistvosti. Je to pro ně velký, poetický a filozofický zážitek, vzrušené pátrání po nových poznatcích, ale také vyhledávání nebezpečných podniků a neobyčejných rizik. Touží mít ze všeho to nejlepší, užívat si, žít život tak intenzivně, jak je to jen možné. Jejich velkodušnost a častá vzplanutí je vedou k rozsáhlým a nepřetržitým aktivitám. Mobilizují veškerou svou ohnivou energii, aby neustále posouvali hranice možností, touží probádat nejnepřístupnější dálavy. Na druhé straně však, ve své konformní podobě, bývají nakloněni i nejslavnostnějším formám hierarchie a poct, mají rádi pohodlí a uznání, žoviálně a demonstrativně září, upjatí na měšťácké hodnoty okázalosti a reprezentace.

I tady se tak projevuje Jupiter jako vládnoucí princip tohoto znamení. Střelec může být veřejným činitelem, hodnostářem, lpícím na protokolu a žárlivým na svou nezávislost, nebo naopak vzpurným anarchistou, který vzdoruje každému příkazu, je však fascinován zavedenými autoritami. Střelcovým nepřítelem je vždycky nuda. Stačí, když musí něco udělat stejným způsobem dvakrát, a už se pouští za jiným cílem. Má vyvinutý cit pro vhodné příležitosti, pro nové možnosti a naděje, k tomu pak navíc přistupuje i jeho rychlost, impulzivnost a odvaha troufnout si tam, kde se jiná znamení drží v pozadí a vyčkávají. Jeho základním rysem je nebezpečí a proměna, neklidný duch, hledající stále nové cesty.

Střelec jako partner

Jako rozený idealista je Střelec téměř vÏdy poháněn touhou prožít si své romantické fantazie, bývá však poněkud zdrženlivý ve věci příslibu manželství. Jeho velkou láskou jsou otevřené možnosti, a tak se přímo leká toho, že by tyto možnosti měl až do konce života obětovat jedné jediné realitě. A pokud se už v mladickém romantismu i ožení nebo vdá a takové nerozvážné manželství skončí rozvodem (jak se v mnoha případech stává), bude se Střelec už navždy vyhýbat tomu, aby se mu něco podobného přihodilo podruhé. Volný svazek tak říkajíc „na hromádce“ je pro Střelce v mnoha ohledech vhodnější – jako svobodný má totiž vždycky jistotu, že může v případě potřeby takový vztah bez potíží ukončit.

Mnohem více si váží přátelství než citového pouta podle hesla „dokud nás smrt nerozdělí“. Jeho konformní polovina sice podvědomě touží po jistotě a pevné půdě pod nohama, bude však po ní toužit více, když mu ji nikdo nebude věšet na krk jako mlýnský kámen. Bývá to tak, že jakmile Střelci někdo připomene, že je někomu za něco zodpovědný, bude reagovat s velkou nevolí a sám sobě okamžitě začne dokazovat, že ho žádná zodpovědnost nespoutává. Střelcova představa o lásce se podobá toužebnému snu, naplněnému ohnivým dramatem, perfektností a duchovním splynutím, takže žádný reálný vztah nemůže všechna jeho přání beze zbytku naplnit. Součástí Střelcovy přirozenosti je honba za věčným ideálem. Samozřejmě existuje mnoho Střelců, mužů i žen, kteří jsou ochotni a schopni navázat trvalý vztah, ani tady však nikdy nesmíme zaměnit kentaura za domácí zvíře!

Střelec nemůže být pod zámkem ani v případě, že šťastně žije s jediným člověkem. Jeho temperament nelze zkrotit a je lépe to ani nezkoušet. Když podlehne volání dálek, a cestování je pro mnohé Střelce doslova životním elixírem, je nutné nechat ho jet, třeba i samotného, a netrpět strachem, že nás opustí. Střelec prostě musí cítit, že se pod ním hýbe země, musí vystřelit pár šípů, aby trénoval svaly svých paží. Musí mít před sebou nějaký cíl, musí v něco věřit, a kdo jeho sny okrajuje, ten ho ničí. Střelci mívají velkorysou duši, ať už se jedná o city nebo o materiální hodnoty. Když Střelec může obdarovat spontánně, dokáže někdy partnera velmi překvapit. Pokud se však od něho bude požadovat, aby dával pravidelně a konvenčně, bude se cítit ponížený a přetížený. Zajetí ve světě nekončící zodpovědnosti a ubíjející rutiny se pro Střelce rovná smrti.

Osobní svoboda ve všech směrech je pro Střelce božstvem, kterému je schopen mnoho obětovat. Věří na demokracii a ne na povely, je nejšťastnější, když může být sám sebou. Pokud nikdo neomezuje jeho svobodu a nezávislost, pak jenom málokdo dokáže být tak zajímavým a zábavným partnerem jako on. Život je pro něho vzrušující, plný nových výzev a možností a jeho nadšení je velmi nakažlivé. Co Střelec potřebuje a co také nade vše oceňuje, to je přítel, který se s ním dokáže dělit o jeho sny a který mu stojí po boku, i když je životem z těchto snů hrubě vytržen.

Astronomie
Z kalendáře historického národa českého – Prosinec (1 díl) Aromaterapie je věčná!