Úvod Magazín Z kalendáře historického národa českého – Prosinec (1 díl)

Z kalendáře historického národa českého – Prosinec (1 díl)

Z kalendáře historického národa českého od Mistra Daniela Adama z Veleslavína a jeho pokračovatele Martina Jana Vochoče.

1. prosince L.P. 1847

se narodil v Ronově český malíř Antonín Chitussi. Potomek italského rodu studoval na pražské technice i malířské Akademii u Lhoty a Trenkwalda, odkud přešel do Mnichova a do Vídně. Po návratu do Prahy maloval nejprve obrazy námětů historických, až teprve pobyt ve Francii, kde byl v létech 1879–1885, dal jeho malbě charakteristický směr i náplň. Chitussi žil trvale v Čechách, zemřel v Praze 1. května 1891 a pochován jest na Vyšehradě. Antonín Chitussi je prvním velkým českým krajinářem, který pod vlivem mistrů barbizonských vytvořil nûkolik námětů z lesů u Fontainebleau a ve vlasti objevil krajinný půvab české zemû.

2. prosince L.P. 1786

klášter na Zbraslavi, na břehu Vltavy, řádu cistercienského, jejž král Václav 1296 založil, zdvižen byl.

5. prosince L.P. 1791

zemřel ve Vídni slavný hudební skladatel německý Wolfgang Amadeus Mozart.

6. prosince L.P. 1197

Přemysl jinak Ottagar, krále Vladislava I. syn a poslední kníže, pak třetí král český, toho dne s volí knížete Vladislava bratra svého na knížectví české dosedl, Vladislavovi Moravy podstoupil. Ten Přemysl vyhnán byl před tím z Čech a bídný život v cizích zemích vedl, až z nouze a potřeby i na den dělal (nádeničil) v Řezně, kdež toho času kostel stavěli, a kolem točil, jímž kamení na horu táhli.

7. prosince L.P. 1856

se narodil v Sudoměřicích u Tábora významný architekt a stavitel Josef Fanta. Studoval na technice v Praze, kde se stal později profesorem. Dosáhl členství české akademie a doktorátu věd technických. Z bohaté umělecké činnosti Fantovy jmenujme Hlavní nádraží v Praze, Hlávkovu studentskou kolej, dům Hlaholu, chrámy v Trutnově aj. Arch. Fanta restauroval kostel sv. Václava na Zderaze, děkanský chrám v Klatovech, památnou rotundu v Týnci a navrhl sgrafita na budově Rudolfina a Národního muzea.

9. prosince L.P. 1871

zemřel na Novém Městě pražském ve Spálené ulici největší český malíř Josef Mánes. Narozen na Starém Městě v Praze dne 12. května 1820 jako syn malíře Antonína Mánesa, školil se u svého otce a na pražské Akademii u Tkadlíka, po jeho smrti u Rubena, který mu vykázal význačné místo v atelieru. Z akademické doby se již datují význačné práce Mánesovy, zejména podobizny. R. 1844 odešel Mánes na tři léta do Mnichova, kde vytvořil kompoziční obrazy Petrarky s Laurou, Dürera aj. Po r. 1850 žil na zámku Čechy, panství Sylva-Tarouccy v aristokratickém prostředí, kde maloval skvělé podobizny šlechticů. Další cesty na východ inspirovaly Mánesa k ilustracím k národním písním, k vytvoření 12 obrazů orloje, dokončeného 1866. Ke konci života trpěl duševní chorobou.

15. prosince L.P. 1230

umřel Přemysl Ottagar I., příjmím Vítězný a Zlatý (Victoriosus et Aureus), třetí král český, Vladislava krále syn. Pochován v kostele sv. Víta na Pražském hradě. Kraloval v Čechách 32 léta.

16. prosince L.P. 1887

se narodil v Hrusnicích u Senohrab kreslíř a malíř Josef Lada. Vyučen původně knihařem, později teprve se školil na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a vyrostl ve svérázného karikaturistu. Dětské knížky se smějícími se zvířátky, Erbenova říkadla a ilustrace Haškova Švejka, to je dílo bystrého kreslíře pevné linie, která se uplatnila zejména na idylických obrázcích z lidového života. Lada navrhl i několik scénických výprav pro Národní divadlo v Praze a r. 1940 vydal knihu Straky na vrbě.

Pel-mel
Domácí francouzský sýr Střelec je rozený idealista (2. díl)