Úvod Magazín Střelec je rozený idealista (1. díl)

Střelec je rozený idealista (1. díl)

Morálka nebyla přinesena na zem v podobě tabulí ze Sinaje a vnucena lidu; morálka je funkcí lidské duše, která je stará jako lidstvo.       C. G. Jung

Příroda ve Střelci

Nastala poslední fáze podzimu. Minul čas mlh a plískanic, mráz spoutal zemi a první sněhová pokrývka zahalila krajinu do bílého hávu. V předcházejícím znamení Štíra byl dovršen proces fyzického hynutí a po všech bojích a krizích zavládl nyní všude klid, mír a vnitřní usebrání. Příroda usnula hlubokým, posilujícím spánkem, nastal čas nejkratších dní a nejdelších nocí. Slunce den za dnem dříve a dříve klesá pod obzor, světla ubývá a dlouhé, mrazivé zimní noci odkrývají nádherný pohled do třpytivých dálek vesmíru. A tak zatímco příroda odpočívá, člověk uchváceně hledí vzhůru k nebi a probouzí se v něm touha po dálkách a po světle. Pohled na čarokrásnou noční oblohu, jiskřící nespočtem hvězd, obrací jeho mysl k vyšším sférám, k otázkám po smyslu a účelu všeho bytí. V tomto čase klidu a míru přemáhá člověka podvědomá, avšak hluboká a svou podstatou téměř mystická touha po nejvyšším duchovním poznání. Právě teď, za dlouhých a jasných zimních nocí se v lidském srdci a v celé přírodě probouzí neuvědomělá dychtivost po opětovném vzkříšení, po znovuzrození – a to už skutečně není daleko. Je čas adventní, čas Střelce.

Mytologie Střelce a Jupitera

Byl to kentaur Cheirón, pro své vědomosti a zručnost přezdívaný „moudrý“, kdo našim předkům v dobách antiky symbolizoval toto období. Tento bájný tvor, napůl kůň a napůl člověk, žil v osamělých horách a lesích, kde lovil a radoval se ze života, pomáhal lidem a léčil je. Je to neobyčejně významný a mnohostranný symbol. Dvojí Cheirónova podoba, zvířecí a současně lidská, je zřetelnou připomínkou naší animální podstaty, ze které jsme vzešli, nižší přirozenosti a živočišných instinktů, které však můžeme překonat a zvítězit nad nimi s pomocí touhy směřovat dál a výš, k vyšším cílům a úrovním. Jezdec, půl kůň, půl člověk, je symbolem spojení nižší přirozenosti se schopnostmi ducha, je to symbol člověka, který ovládl své živočišné pudy a síly. Kentaur Cheirón stojí nohama pevně na zemi, hledí však vzhůru a svůj šíp, hledající cíl, vystřeluje k nebi. Názorně tak symbolizuje naši touhu po vyšších metách, věčnou otázku, kam vede naše cesta. Vypovídá o tom, že člověk by stále měl mít před sebou nějaký vysoký cíl, který ho přesahuje, protože jenom rozvojem vlastního ducha může zvítězit nad zvířetem v sobě.

Střelec je ohnivé znamení proměnlivé, aktivní a mužské kvality a i to má svůj překrásný obraz v mytologii. Cheirón, sám nesmrtelný, je osudově zraněn Héraklem. Velmi trpí (léčí jiné, sám sobě však pomoci nemůže), a tak svou nesmrtelnost přenechává Prometheovi. Ten pak jde a uloupí bohům na Olympu oheň, který skryje v dutém šípu a přinese ho lidem. Tajný oheň, ukradený bohům, se tak stává symbolem živého plamene svatého ducha, vzešlého z otce a věnovaného žákům jako věčný zdroj poznání a inspirace – i proto je Střelec proměnlivým znamením, symbolizujícím užitečnost a transformaci.

A protože oheň jako dar lidskému pokolení uloupil Prometheus bohům na Olympu, jistě nikoho nepřekvapí, že astrologickým vládcem časového období Střelce byl odjakživa Jupiter/Zeus, nejvyšší z bohů. Už jeho samotný grafický znak, polokruh, shora připojený k vodorovnému břevnu kříže, poukazuje na jednu z jeho základních charakteristik – duši (polokruh, Měsíc), osvobozující se z pout hmoty, z vázanosti na pozemský materiální svět (kříž). Jak bylo předpovězeno dávnou věštbou, svrhl Jupiter z trůnu svého otce Saturna (Króna) a stal se vládcem a pánem celého vesmíru a všeho dění. Byl zákonodárcem, zosobněním vyššího řádu, etiky a morálky ale i svobody, nespoutanosti, neohraničeného rozvoje a expanze, a to zejména v duchovním a humanistickém slova smyslu. Byl velkorysý a velkodušný, na druhé straně však dokázal být i nestálý a výstřední, ženoucí se za dobrodružstvím a milostnými avantýrami – nezatěžoval se příliš s věrností své manželce Héře a zplodil bezpočet dětí s nejrůznějšími bohyněmi i s lidskými ženami, ke kterým se přibližoval proměněný jednou v labuť, jindy třeba v býka. I to jsou typické charakteristiky Jupitera i znamení Střelce, které dodnes nacházejí své ohlasy ve vlastnostech lidí, zrozených v tomto období.

Střelec ve vývojovém cyklu

Střelec je deváté znamení zvěrokruhu, a je to také v pořadí devátá etapa v životě člověka. Jednotlivec je stále ještě poměrně mladý, ale je nyní na samém vrcholu svých životních sil. Je plný touhy po dobrodružství, ale také po poznání, po rozvoji své osobnosti, po úspěchu. Tak jako protější znamení Blíženců bylo symbolem základního školního vzdělání, v této fázi své životní pouti člověk dokončuje vzdělání nejvyšší, vysokoškolské, zvládá taje vědeckých disciplín, cestuje, poznává cizí vzdálené kraje a kultury, dozrávají jeho filozofické názory. A právě tak jako bájný Jupiter si přitom plnými doušky užívá všeho, co mu život poskytuje.

STŘELEC (latinsky Sagittarius)

Značka: šíp mířící k nebi
Planetární vládce: Jupiter
Živel: oheň
Kvalita: proměnlivá, jang
Klíčová slova: syntéza, pochopení, rozvoj

Astronomie
Sauna nebo parní lázeň? Domácí francouzský sýr