Úvod Magazín Slavné Freudovy případy (2. díl)

Slavné Freudovy případy (2. díl)

Ač sám zemitým Býkem, zasvětil tento moravský rodák celý život dvěma „štířím“ principům, sexualitě a smrti, které se tak tajemně snoubí. Připomeňme si nejslavnější případy muže, který navždy změnil způsob, jakým na sebe lidé nazírají, mají-li odvahu a sílu.

Případ prezidenta Schrebera

Tohoto muže Sigmund Freud nikdy neléčil ani nepotkal. Četl pouze knihu, kterou tento psychotik sepsal pod názvem, jenž se v česku tradičně překládá jako Pamětihodnosti nervově nemocného. Daniel Schreber se stal prezidentem drážďanského soudu, avšak v den jmenování zešílel a už se nikdy nevyléčil. V knize se dočítáme, že jeho otec byl vysoký pouhých 155 centimetrů a byl doslova posedlý tělocvikem a svou originální naukou o rovném držení těla. Konstruoval šílená mechanická zařízení, do nichž navlékal od nejútlejšího věku své děti, aby rovně rostly. Za rozhodující pro mravní růst považoval věk do šesti let. Do té doby prý musí rodiče tvrdými výprasky a výchovným drilem zajistit, že z chlapců vyrostou praví Němci, kteří v dospívání nesklouznou k nejtěžšímu hříchu – onanii.

V létě 1893 prý Schrebera v polospánku napadlo, že musí být krásné být ženou a podrobovat se muži. Následovala ztráta schopnosti usnout. Brzy se ozvaly první halucinace – známé schizofrenické „hlasy“. Následovaly děsivé vlny úzkosti a první pokus o sebevraždu uškrcením ručníkem. Prezident Schreber byl hospitalizován na lipské klinice u prof. Flechsiga. Pokládal se za mladou dívku a obával se, že bude obtěžován. Byl převezen na kliniku do Sonnensteinu, kde lékařům tvrdil, že ho obtěžuje Flechsig, který prý provedl „vraždu jeho duše“. Tvrdil, že svět zanikl a vše je již jen iluze. Začal se považovat za vyvoleného spasit svět, a to svou proměnou v ženu. Jeho tělo prý naplnily ženské nervy rozkoše. Bůh ho prý oplodnil a skrze něj se narodí nové lidstvo.

Freud o Schreberovi

Co na to Freud? Blud o proměně v ženu signalizuje průlom homosexuálních sklonů. Homosexuální touha se týká lékaře Flechsiga, musí být potlačena, a proto se Flechsig musí stát úhlavním nepřítelem. Jenže náhle se „oplodňovatelem“ stává samotný Bůh, což Schreberovi umožňuje svůj úděl konečně přijmout a podrobit se. Co to značí? Že původní objekt homosexuální touhy byl rovněž kdosi mnohem význačnější – Schreberův otec. Freud si všímá, jak je Bůh v Schreberově knize nedokonalý. Schrebera vystavuje neustálým zkouškám, on v nich obstojí, ale zpropadený Bůh jako by to neviděl a vymýšlí si další a další utrpení.

I otce Schreber samozřejmě miloval. I on byl ve svých nárocích neuspokojitelný. Navíc vždy vyhrožoval, že bude-li syn onanovat (prožívat rozkoš), bude vykastrován (stane se z něj žena) a ztratí rozum (zblázní se). Podle Freuda u prezidenta Schrebera kvůli brutální a patologické výchově nedošlo jen k „obyčejnému“ vytlačení nepřípustných představ do podvědomí a vzniku „pouhé“ neurózy jako u Vlčího muže. Tyto představy musely být vytlačeny i z podvědomí – Schreber je začal promítat do svého okolí, začaly na něj útočit v podobě halucinací. Schreber přepadl přes hráz našeho světa do bludného světa psychózy, odkud už není návratu...

Vznik psychózy z potlačené homosexuality podle Sigmunda Freuda

  • homosexuální přání: miluji ho – potlačená verze: nenávidím ho; ne, on nenávidí mne, pronásleduje mne! – výsledek: stihomam
  • homosexuální přání: miluji ho – potlačená verze: ne jeho, miluji ji! – výsledek: erotomanie
  • homosexuální přání: miluji ho – potlačená verze: ne já, ona ho miluje! – výsledek: chorobná žárlivost
  • homosexuální přání: miluji ho – potlačená verze: nemiluji nikoho, jen sebe! – výsledek: sexuální velikášství
Osobnosti a rozhovory
Nemoc ze dvou stran - zánět ledvin Ikonické módní doplňky - YSL: Arty prsten