Úvod Magazín Měsíc zahradníkem - Květen

Měsíc zahradníkem - Květen

Co dělat v květnu na zahradě, v ovocných sadech, ve dvoře, ve včelníku a dalších pro pěstitele důležitých místech?

Na poli a lukách

Dokončiti setbu ječmene, sázení zemčat a řípy. Okopávati řípu a přesazovati vysetou, řepku ovorávati, zemčata převláčeti, síti kukuřici, pšano a pohanku, směsky a traviny, požinovati bujná osení. Louky zavlažovati, a kde tři seče panuní, první seno dělati.

Na chmelnici a vinici

Mladé prejty přivazovati, okopávati a plíti. Dokončiti na vinici první okopávávní, přivazovati větvičky a plíti, očkovati a roubiti révy, odlamovati neplodné šlahouny.

V zahradě

Okopávati a plíti všechny záhony se zeleninami, vysévati, co posud nevyseto, okurky vysazovati, salát a ředkvičky sázeti anové síti. Housenky bedlivě sbírati, chrouty ubíjeti a vši obírati.

V sadech ovocných

Roubení pod kůru zrána předsebráti, stromoví ušlechtilé rozvazovati a vodní prejty obírati.

Ve dvoře

Chystati půdu pro sena, opravovati kosy, hrábě a řebřinové vozy, mosty čili lávky přes strouhy na lukách stavěti, cesty opravovati, len i konopě dále zdělávati, plodiny polní pojistiti proti krupobití.

Ve včelníku

Rojení začíná při krásném povětří, chystati nové ouly a nářadí k chytání rojův.

Archiv, Krásná paní 2013

Pel-mel
Jaro - Neluxujme přírodu, žijme v ní! Žert