Úvod Magazín Neznámí básníci 3 - Rio Preisner

Neznámí básníci 3 - Rio Preisner

Rio Preisner - Narodil se 13. listopadu 1925 v úřednické rodině žijící na území tehdejší Podkarpatské Rusi v  Mukačevu. Roku 1939 se rodina musela vrátit do Čech a tehdy čtrnáctiletý Rio pokračoval v  gymnazijních studiích na  pražském Smíchově, kde jej učili např. V. Jirát, J. Kostohryz a  J. Š. Kvapil. Po  maturitě (1944) pracoval až do  konce války jako dělník v ČKD Praha.

Rio Preisner

Narodil se 13. listopadu 1925 v úřednické rodině žijící na území tehdejší Podkarpatské Rusi v  Mukačevu. Roku 1939 se rodina musela vrátit do Čech a tehdy čtrnáctiletý Rio pokračoval v  gymnazijních studiích na  pražském Smíchově, kde jej učili např. V. Jirát, J. Kostohryz a  J. Š. Kvapil. Po  maturitě (1944) pracoval až do  konce války jako dělník v ČKD Praha. V letech 1945–1950 studoval na FF UK germanistiku a  anglistiku, na  téže fakultě obhájil v roce 1950 doktorský titul prací Mladý Werfel a následně krátce působil jako pomocná vědecká síla.

V  létech 1951–1954 vykonával vojenskou službu u  Pomocných technických praporů, poté byl učitelem němčiny v jazykové škole v  Praze a  od  roku 1965 překladatelem z  povolání. Po  srpnu 1968 emigroval přes Rakousko a  SR N do  USA , kde od  března 1969 působil jako germanista na Pennsylvania State University. Zde se prací Johann Nepomuk Nestroy habilitoval a od 1973 působil jako řádný profesor. Roku 1992 odešel do  důchodu. Trvale žil v  USA , kde v srpnu 2007 zemřel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiv, časopis Krásná 2012

V obručí poezie
V kuchyni s Julií Child - Čokoládové Soufflé Aby se děti radovaly z úspěchu - Ladislava Kachlíková