Úvod Magazín Moudrost stromů – Buk

Moudrost stromů – Buk

Buk lesní je v současném středoevropském klimatu přírodou nejlépe vybavený listnatý strom. Za nenarušených podmínek by proto jeho přirozený vegetační vývoj vedl k naprostému zalesnění většiny plochy schopné jej přijmout. Mladé semenáčky klíčí zjara ve tmě, pod listnatým pokryvem. Jeho listí zlepšuje kvalitu půdu a je ideálním substrátem pro klíčení dalších druhů rostlin.

Botanika

Buk lesní, latinsky Fagus sylvatica, je statný velký strom dorůstající přibližně do výšky 40 metrů. Jeho koruna je u mladších stromů štíhlá, u starších značně široká, kupolovitě klenutá, ve volném prostoru často skvostně vyvinutá. Jeho kůra je hladká, olovnatě šedá, listy střídavé, vejčitého tvaru. Plody jsou známé trojhranné hnědé bukvice. Kvete od dubna do května. Buk lesní dává přednost dobře provlhčeným půdám bohatým na živiny, ale najdeme ho i na půdách písčitých a vápnitých, od nížin až do nadmořské výšky 1500 metrů. V Evropě je rozšířen všude s výjimkou jihovýchodních oblastí.

Buk lesní je v současném středoevropském klimatu přírodou nejlépe vybavený listnatý strom. Za nenarušených podmínek by proto jeho přirozený vegetační vývoj vedl k naprostému zalesnění většiny plochy schopné jej přijmout. Mladé semenáčky klíčí zjara ve tmě, pod listnatým pokryvem. Jeho listí zlepšuje kvalitu půdu a je ideálním substrátem pro klíčení dalších druhů rostlin. Na rozšíření buku lesního se podílejí různá zvířata, především jsou to veverky a sojky. Strom začíná plodit ve věku 50 až 80 let, v dobrých podmínkách se dožívá až 400 let.

Použití

První vazby knih tvořily spojené bukové destičky s vyrytými nápisy a ornamenty. Ve středověku se bukovým listím plnily slamníky, na kterých se díky jeho příjemné vůni dobře spalo. Bukové dřevo se dodnes používá jako topivo a je surovinou ve stavitelství a nábytkářství. Jeho dřevo je tvrdé, pevné, těžké, ne příliš pružné. Používá se například k výrobě nábytku, dýh, parket, pražců, hraček nebo dřevěného uhlí.

Léčení

V gemmoterapii, léčbě pomocí pupenů, se výtažky z buku lesního používají jako podpůrný prostředek při nedostatečné činnosti ledvin, při otocích kloubů a jejich revmatických zánětech, dále při tvorbě močového písku a novotvorbě různých výrůstků.

Při nekritických postojích vůči sobě nebo druhým v nás jeho energie probouzí toleranci a soucit. Opakovaným dotykem s jeho kůrou se můžeme zbavit negativních postojů a sklonů k odsuzování a zároveň se začneme hlouběji zajímat o skutečné příčiny svých pocitů a nálad.

Energie

Energie buku nám umožňuje spojení s věčností a prožitek všudypřítomnosti. Je významným lékem pro ty, kteří kvůli samému jednání ztratili ze zřetele svůj životní cíl. Pro ty, kteří mají v hlavě příliš mnoho myšlenek a soudí, že se všechno dá vyřešit rozumem. Pro ty, kteří oddělují své myšlení a bytí, kteří nedokážou vypnout a jsou často křečovití.

Buk nás postaví do našeho vlastního středu. Dává nám potřebný odstup při pozorování událostí kolem nás. Odebírá nadbytečné myšlenky a nechává člověka volně jednat a „být“. Ukazuje, že všechno ve stvoření je v pořádku takové, jaké je. V přítomnosti buků získáváme nejenom nadhled, ale zažíváme i pocit bezpečí, protože buk nás spojuje s naším nitrem. Toto naše vnitřní spojení a pocit důvěry probouzejí naši toleranci. Přes všechno naše dosavadní zklamání a neúspěch nám buk ukazuje, že svět je v pořádku takový, jaký je, a každý má v něm svou nezastupitelnou úlohu a místo. Je to strom, který nám znovu ukazuje ráj.

Archiv, časopis Krásná, 2008

Pel-mel
Andělské bytosti kolem nás Přemýšlejme o sousedech