Úvod Magazín Kdo je to? Rak

Kdo je to? Rak

Patříte k těm lidem, kteří mají rádi hádanky? Tak pojďte hádat s Krásnou paní. Přejeme hodně správných odpovědí.

1/ Narodil se roku 1856 a stal se jedním z největších anglických i světových básníků, prozaiků i dramatiků. Příjmy z jeho konverzačních komedií, z nichž vyniká Vějíř lady Windermerové, mu dovolily žít v přepychu, po němž ustavičně toužil. Z jeho dalších spisů získaly nesmrtelnou slávu román Obraz Doriana Graye s autobiografickými rysy, drama Salome a zpověď De profundis. Nejosudnější krok bylo obžalování markýze z Queensbury, otce jeho přítele lorda Douglase, pro urážku na cti. Byl přinucen vzít žalobu zpět a sám pak byl roku 1895 obžalován z homosexuality a uvržen do žaláře v Readingu. Zemřel v opuštění a roztrpčení roku 1900 ve Francii, kde žil pod jménem Sebastin Melmoth.

2/ Slovenský politik, astronom, francouzský generál, zasloužil se o ustavení Národní rady v Paříži a osvobození našeho státu. Byl asistentem hvězdárny v Meudonu u Paříže a vedl několik astronomických výprav, hlavně na Mont Blanc, do Turkmenistánu a na Tahiti. Již roku 1914 se dobrovolně přihlásil jako letec k válečné službě, od roku 1915 organizoval v Srbsku naše zajatce a roku 1916 v Rusku. Roku 1917 vymohl ustavení československé legie v Americe, roku 1918 v Itálii. Svými diplomatickými zákroky prosadil, že naše legie v Rusku byly evakuovány přes Vladivostok. Narodil se roku 1880 v Košáriskách na Slovensku a zabil se při leteckém neštěstí roku 1919 u Vajnor u Bratislavy, když se jako první československý ministr války vracel z Itálie do vlasti. Jeho mohyla je na Bradle.

3/ Italský malíř, sochař a architekt – ale také technik a vynálezce. Univerzální umělec a vědec, zakladatel vědecké ilustrace a teoretik umění. Žil a tvořil v období vrcholné renesance a je pokládán za jednu z nejvýznamnějších osobností tohoto období. Od roku 1516 činný ve Francii na dvoře Františka I. K jeho nejznámějším obrazům patří Madona ve skalách, Poslední večeře (v klášteře Santa Maria delle Grazie), Sv. Anna Samotřetí a portrét Mony Lisy. Zemřel roku 1519 v šedesáti sedmi letech.

4/ Hukvaldský rodák (1845), vynikající hudební skladatel a hudební teoretik, byl členem České akademie, sbormistrem besedy Svatopluk a Filharmonické besedy v Brně, kde založil soukromou varhanickou školu. Byl profesorem mistrovské školy na konzervatoři v Brně. S oblibou se věnoval národním písním. Byl dokonce členem Komise pro českou národní píseň. Zemřel roku 1928 a zanechal po sobě množství skladeb, hlavně orchestrálních, sbory i několik oper. Mužské sbory Orání, Osamělá, dále Maryčka Magdonova, opery Její pastorkyňa, Šárka, Osud, Liška Bystrouška a jiné.

Oscar Wilde, Milan Rastislav Štefánik, Leonardo da Vinci, Leoš Janáček

Zdroje: Hádejte, kdo je kdo, Jos. R. Vilímek, Praha 1934, Malá československá encyklopedie, Academia 1987, Velká všeobecná encyklopedie Diderot 2001

Archiv, časopis Krásná 2008

Pel-mel
Když slunce pálí Tajemný Rak Kristian Kodet (2. díl)