Úvod Magazín Kdo je to?

Kdo je to?

Patříte k těm lidem, kteří mají rádi hádanky? Tak pojďte hádat s Krásnou paní. Přejeme hodně správných odpovědí.

Kdo je to?

1/ Z nejčelnějších českých uměleckých zjevů, malíř, jehož jméno bylo známější v cizině než doma. Studoval v Praze, pak cestoval po cizině. Žil a pracoval v Antverpách a v Paříži. Žil v milostném poměru s manželkou svého učitele a přítele Louise Gallaita. Narodil se roku 1830. Svými pracemi si získal dostatečné bohatství, jež mu umožnilo příjemný život. Odmítl nabídnuté mu místo ředitele pražské akademie. Ač stále v cizině, hlásil se vždy k Čechům. Velmi si oblíbil Černou Horu, odkud čerpal hojně námětů pro svá díla. Z jeho prací jsou zejména známé jeho historické obrazy Poselství české v Basileji, Přemysl Otakar před bitvou na Moravském poli, Obrazoborec a četné náměty černohorské a hercegovské, jako Raněný Černohorec, Kořist válečná, V harému, Hercegovka napájí koně a jiné. Zemřel roku 1878. 

2/ U svého otce se vyučil řemeslu obuvnickému a ve svých osmnácti letech založil společně s bratrem samostatný závod. Jeho počátky nebyly příliš slibné, ač jeho laciná, hlavně nekožená obuv získala dosti značné popularity. Po prvních neúspěších odjel za hranice, kde pracoval v různých továrnách na obuv. Hlavně v Americe, jejíž pracovní způsob si osvojil. Za války zvětšil svůj závod a stal se armádním dodavatelem obuvi. Největší rozmach jeho závodů nastal po světové válce, kdy počal vyrábět obuv všech druhů. Důmyslná organisace v závodech, obrovská prodejní síť nejenom doma, ale i za hranicemi, učinila z něho největšího výrobce obuvi v Evropě. Má obrovské zásluhy o snížení cen obuvi na celém světě. Staví své továrny i v cizích zemích, aby mohl konkurovat  s tamějšími výrobci. Zabil se při havárii letadla v Otrokovicích na Moravě. 

3/ Dánský hvězdář, stal se matematikem a astronomem na dvoře Rudolfa II., kde byl učitelem Keplerovým. Zemřel předčasně roku 1601 při hostině Petra Voka z Rožmberka. Jako veliký odpůrce Koperníkovy soustavy, zastával soustavu geocentrickou, podle níž je země nehybná a kolem ní krouží slunce a Měsíc. Z jeho hvězdářských nástrojů, jež si většinou sám zhotovoval, zachoval se jeden v pražské hvězdárně. Jeho tělo je pochováno v Praze, v týnském kostele na Staroměstském náměstí. 

4/ Italský umělec, nejslavnější a nejznámější za své vrcholné kariéry, jeho odkaz, uložený v řadě gramofonových desek, dosud žije. Byl zpěvákem-tenorem. Vynikal nejenom krásou, modulací a kultivovaností svého hlasu, nýbrž i skvělým přednesem a hereckým nadáním. Začal v Miláně, většinou byl zaměstnán v Americe a vystupoval též v Londýně. Po Evropě podnikal často vesměs triumfální turné. Ve svém repertoáru měl však pouze italské a francouzské opery. O zpěvu napsal menší informační knížku. Zemřel roku 1921 a zanechal vdovu se dvěma dcerami.

 

Jaroslav Čermák, Tomáš Baťa, Tycho de Brahe, Enrico Caruso

Archiv, časopis Krásná 2007

 

Pel-mel
Zákon zachování rodu a dámská volenka Královna Nefertiti: Otrokyně, nebo dcera faraonova?