Úvod Magazín Éterické oleje a systém čaker

Éterické oleje a systém čaker

Člověk je víc než jen fyzické tělo. Má duši a duše je produktem vzájemného působení ducha a hmoty. Ty jsou produktem božského zdroje energie. Člověk má také osobnost, která zahrnuje logickou mysl, emoce a fyzické tělo.

Jasnovidci jsou schopni vidět kolem člověka barevný pohybující se obal, kterému se říká aura. V našem jazyce hovoříme o „tělech“, jemnohmotných tělech (mimo fyzické tělo), protože je nelze pozorovat fyzickým zrakem. Těla netvoří jednotlivé vrstvy, ale prolínají se. Jsou zde viděny barvy nejrůznějších odstínů a liší se vzdáleností od fyzické formy. Čím je mezi těly větší harmonie, tím větší je aura. Před smrtí, kdy životní síla z fyzického těla odchází, se aura podstatně zmenší. Je zajímavé, že podvědomě si auru druhých lidí uvědomujeme, když si vybíráme, kam si sednout, jak blízko můžeme k druhému člověku přijít.

Čakry

Ze všech směrů do nás proudí kosmická energie, protéká námi a opět z nás vychází ven. Toto si v běžném životě neuvědomujeme, protože naše vědomí to nevnímá. Nedovede ji zužitkovat ani uskladnit. Právě podél páteře, kde je energie nejsilnější, se tvoří mocná energická centra zvaná čakry. Výraz čakra znamená otáčení, kolo. Tím, že čakra vyrábí energii, funguje jako dynamo. Vtahuje do sebe kosmickou energii jako vír vody a vede ji k dalšímu místu. V místě čaker jsou kosmické síly vtahovány do těla nejintenzivněji. Kosmické energie ovlivňují myšlenky a vlastnosti člověka v souladu s jeho duševními dispozicemi. Stav našich čaker v průběhu duchovní cesty odráží stav našeho energetického pole. Energetická centra neboli čakry jsou seřazeny podél dráhy mozkového kmene a míchy. Energie uvnitř čaker rotuje ve spirále a čakry jsou vzájemně propojené.

Každá ze sedmi hlavních čaker má zvláštní vztah k určitým žlázám a orgánům. Vzniknou-li vinou poškození, traumatu nebo nevyřešených emocionálních a mentálních stavů v jemnohmotných tělech blokády, dojde k zástavě či změně přísunu energie k čakrám, a tím k určitým oblastem fyzického těla.

Čakra základní, křížová a solar plexus se vztahují k osobnosti. Srdeční, krční a korunní se vztahuje k duši. Třetí oko slouží jako prostředník mezi duší a osobností. Pokud jsou čakry ve vzájemné harmonii, souzní a energie proudí naplno a bez překážek.

Čakry můžeme také považovat za smyslové orgány vibračních polí (energetických těl). Slouží jako přijímače pro všechny frekvence energií a informací, které nás spojují se světem jemnějších energií. Čakry ale také vyzařují energii přímo do okolí, a mění tak jeho atmosféru. Můžeme jimi vyzařovat léčivé vibrace stejně jako vědomá či nevědomá poselství a ovlivňovat tak lidi, situace v pozitivním i negativním smyslu.

Vědění o čakrách se může stát neocenitelným pomocníkem sebepoznání, vést k získání důležitých poznatků o sobě a dopřát si tím naplnění a radost v životě. A to je i naše přání.

Moc esenciálních olejů

Kvalitní esenciální oleje jsou schopny působit na duchovní emoční stavy pacienta a pozitivně ovlivňovat stav jednotlivých čaker. Rozpouštějí emoční usazeniny a blokace v těchto energetických centrech. Právě v tom je moc esenciálních olejů, čistých přírodních silic jedinečná.

Příště vás uvedu do energie první čakry, tzv. kořenové. Věřím, že vás moje vyprávění zaujme a uvede vás do tajů energie života.

Archiv, časopis Krásná, 2008

Životní styl
Život s květinami (2. díl) Domácí deodoranty