Úvod Magazín Ženy versus muži aneb Kdo má větší libido?

Ženy versus muži aneb Kdo má větší libido?

Aniž bychom se chtěli kohokoliv dotknout, všeobecně platí, že muži mají větší sklony k nevěře než ženy. To samozřejmě neznamená, že muži nejsou věrní a ženy nejsou nevěrné, ale vědci se domnívají, že odpovědí na častější mužskou promiskuitu je dědictví našeho evolučního vývoje.

Mužská pudová touha po sexu má jasný cíl: zabezpečit přežití lidského rodu. Příroda muže vybavila tak, že jsou schopni mít pohlavní styk téměř v jakýchkoli podmínkách – pod palbou nepřátel, kteří představují potenciální hrozbu, nebo na jakémkoli místě, kde se naskýtá příležitost. Muž také cítí potřebu rozsévat své semeno co nejčastěji a co nejdál. Během celých dějin lidského rodu docházelo k boji s nepřítelem a k válkám, které redukovaly počet mužů v komunitě. Narození chlapce bylo vždy vítáno s radostí, protože muži byli neustále zapotřebí k ochraně kmene.

Narození dívky pak bylo většinou zklamáním, protože v komunitě byl počet žen nespočetně vyšší. Když se pak ve většině kultur začaly prosazovat monogamní vztahy, mužská biologická potřeba se stala partnerským problémem číslo jedna. Skutečností ovšem je, že muži stejně jako samci většiny primátů nejsou biologicky uzpůsobeni k monogamii. Důkazem toho je i fakt, že naprostá většina sexuálního průmyslu je zaměřena na muže. Pornografie, prostituce, striptýzové bary, erotické webové stránky – to vše využívají zejména muži. Většina mužů totiž v dnešním světě dokáže žít v monogamním vztahu, ale potřebují alespoň polygamní duševní stimulaci.

Důvodem, proč jsou ženy většinou věrnější než muži, by z biologického hlediska mohl být oproti mužům o mnoho menší hypothalamus, podle mnohých centrum sexu v našem mozku. Tělo ženy také obsahuje pouze malé množství testosteronu, kterým je hypothalamus aktivován, což je také důvodem, proč jsou ženy méně agresivní a nepociťují tak silnou touhu po sexu, jako muži. Příroda ženy takto vybavila z prostého důvodu, tím je délka těhotenství a dlouhá doba, které je třeba, aby se z lidského mláděte stal soběstačný jedinec. Proto ženy podvědomě touží po stálém partnerovi, potřebují pro sebe a svého potomka, aby byl budoucí otec jejich dítěte schopen shánět potravu, obstarat úkryt a ochránit je před nepřáteli. A to alespoň po dobu, než se lidské mládě bude schopné samo živit a bránit.

To vše je ale samozřejmě jen biologické zaměření lidského pokolení, a proto promiskuitu či nevěru nepodporujeme ani nehájíme. Současný svět se nesrovnatelně liší od světa naší minulosti a naše biologické vybavení je často v rozporu s dnešním očekáváním a požadavky doby.

Archiv, časopis Krásná, 2008

Pel-mel
Poznáte stavební sloh? Co je co? Jan Sokol vysvětluje jak slyšíme